Meta alan tabanlı müşteri segmenti filtreleri

Müşteri meta alanı tanımı oluşturduysanız meta alan filtre olarak kullanılabilir. Müşteri segmentleri yalnızca aşağıdaki veri türlerini kullanan meta alanlardan oluşturulabilir:

 • Tarih ve saat
 • number
 • metin
 • doğru veya yanlış

Meta alanlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Geliştiriciyseniz Meta alan geliştirici belgelerine başvurabilirsiniz.

Operatörler Kullanılabilir operatörler, meta alan için hangi içerik türünün kullanıldığına bağlıdır.

Tarih ve saat:

 • Son 7 günde: >= 7_days_ago
 • Son 30 günde: >= 30_days_ago
 • Son 90 günde: >= 90_days_ago
 • Son 12 ayda: >= 12_months_ago
 • Tam şu tarihte: =
 • Şu tarihte veya öncesinde: <=
 • Şu tarihte veya sonrasında: >=
 • Şu tarihler arasında: BETWEEN <date1> AND <date2>
Sayılar:

 • Şu değere eşit: =
 • Şu değere eşit değil: !=
 • Şu değerden büyük: >
 • Şu değerden düşük: <
 • Şu değerden düşük veya ona eşit: <=
 • Şu değerden yüksek veya ona eşit: >=
 • Şu değeler arasında: BETWEEN
Değer listesindeki sayılar:

 • Şunları içerir: CONTAINS
 • Şunları içermiyor: NOT CONTAINS
Metin:

 • Şu değere eşit: =
 • Şu değere eşit değil: !=
Değer listesini içeren metin:

 • Şunları içerir: CONTAINS
 • Şunları içermiyor: NOT CONTAINS
Doğru veya yanlış:

 • Şu değere eşit: =
 • Şu değere eşit değil: !=
Mevcut veya mevcut değil:

 • Mevcut değil: IS NULL
 • Mevcut: IS NOT NULL
Değerler Varsa kullanılabilir değerler, değerlerin meta alana eklenip eklenmediğine veya meta alanlarınıza veri çekmek için üçüncü taraf uygulamalar kullanıp kullanmamanıza bağlıdır. Değerleri manuel olarak girmeniz gerekebilir.
Biçim Girilen verilerin biçimi, meta alanda nelerin ayarlı olduğuna bağlıdır.
Örnek

Puan bakiyesi örneği:
customer.points_balance >= 100

Notlar
 • Filtre adı, meta alan adını temel alır. Kod, meta alanın ad alanını ve anahtarını temel alır.
 • Puan bakiyeleri, bağlılık ve ödüller ve müşterilerin doğum günleri müşteri segmentinde Meta alan kullanımının bazı yaygın örnekleri arasında yer alır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene