Müşteri segmenti bileşenleri

Müşteri segmentleri bir veya daha fazla filtreden oluşur. Bileşen olarak filtre adı, operatör ve değer kullanılarak bir filtre oluşturulur.

Tek filtreye sahip bir müşteri segmentinin bileşenleri

Müşteri segmenti filtresi bileşenleri.
Bileşen Bileşen adı
1 filtre adı
2 Operatör
3 değer

Bir müşteri segmentinde birden fazla filtre kullanabilirsiniz. Bu örnekte, filtreler arasında bağlayıcılar kullanırsınız. Birden fazla filtrenin kullanıldığı bir müşteri segmenti aşağıdaki şekilde oluşturulur:

AND bağlayıcısıyla bir araya getirilmiş iki filtreye sahip bir müşteri segmenti

Müşteri segmentleri oluşturmak için kullanılan belirli filtreler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Filtre adları

Filtre adı, bir müşteri segmenti için müşterileri seçmek üzere kullanılan bir ölçüttür. Örneğin, pazarlama e-postalarınıza abone olan tüm müşterilerinizi seçmek istiyorsanız email_subscription_status filtre adını kullanırsınız.

İşlevler

Bir filtreye ek parametreler eklemek için işlevleri kullanabilirsiniz. Ek parametreler, filtre adının ardından parantez içinde eklenir.

Örneğin belirli bir e-postayı açan tüm müşterileri filtrelemenize yardımcı olması için pazarlama faaliyeti kimliğini kullanarak parametre ekleyebilirsiniz:shopify_email.opened(activity_id: 123) = true

Desteklenen işlev özellikleri aşağıda verilmektedir:

Operatörler

Operatör, filtre adı ile değer arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılır. Örneğin, beş veya daha fazla sipariş vermiş olan bir müşteri segmenti oluşturmak istiyorsanız şu değerden büyük veya şu değere eşit tanımlarını belirtmek için >= operatörünü kullanırsınız. Bu örnekte, >=5 olan 5 değerini eklersiniz.

Aşağıda, diğer operatör örnekleri gösterilmektedir:

 • Şu değeler arasında: BETWEEN <value1> AND <value2>
 • Şu değere eşit: =
 • Şu değere eşit değil: !=
 • Şu değerden büyük: >
 • Şu değerden düşük: <
 • Şu değerden düşük veya ona eşit: <=
 • Şu tam değeri içeriyor: CONTAINS
 • Şu tam değeri içermiyor: NOT CONTAINS

Bir filtre adı için kullanılabilen operatörler, kullandığınız filtre adına bağlıdır. Her bir filtre adı için hangi operatörlerin kullanılabildiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

IS NULL ve IS NOT NULL operatörlerini ve değerle eşleştirilmiş önerileri kullanma

IS NULL operatörü ve değer eşlenmiş öneri, belirli bir filtre için değer verisi bulunmayan müşterileri filtrelemek için kullanılır. IS NOT NULL operatörü ve değer eşlenmiş öneri, belirli bir filtre için değer verisi bulunan müşterileri filtrelemek için kullanılır. IS NOT NULL, değerde veri bulunduğu anlamına gelir ve belirli değeri değil, herhangi bir değeri olan müşterileri içerir.

Müşteri segmentinde IS NULL ve IS NOT NULL operatörünü ve değer eşlenmiş önerilerin kullanımın örnekleri
IS NULL Ödeme sayfasında ödemesini hiç yarım bırakmamış müşterilerin bir segmentini oluşturmak için IS NULL operatörünü ve değer eşlenmiş öneriyi kullanın. Müşteri segmenti, yarım bırakılmış ödeme tarihi alanına değer girilmemiş müşteri profilleridir.

Düzenleyicide, müşteri segmenti aşağıdaki şekildedir:

abandoned_checkout_date IS NULL
IS NOT NULL Ödeme sayfasında ödemesini hiç yarım bırakmış tüm müşterilerin bir segmentini oluşturmak için IS NOT NULL operatörünü ve değer eşlenmiş öneriyi kullanın. Müşteri segmenti, yarım bırakılmış ödeme tarihi alanına değer girilmiş müşteri profilleridir.

Düzenleyicide, müşteri segmenti aşağıdaki şekildedir:

abandoned_checkout_date IS NOT NULL

Değerler

Değer, müşteriyi bir müşteri segmentine dahil etmek veya segmentten hariç tutmak için kullanılan bir müşteri özelliğidir. Değer, filtre adı ve operatör ile birlikte kullanılır. Örneğin, pazarlama e-postalarınıza abone olan müşterilerinizi seçmek istiyorsanız 'SUBSCRIBED' değerini kullanırsınız. Pazarlama e-postalarınızı abone olmayan müşteriler, belirtilen müşteri segmentinden hariç tutulur.

Bağlayıcılar

Birden fazla filtre kullanıyorsanız bunları, AND ve OR bağlayıcılarını kullanarak birleştirebilirsiniz. Bağlayıcılar, müşteri segmentinizin odağını ihtiyaçlarınıza uygun genişlikte veya darlıkta belirlemenize yardımcı olur.

 • AND bağlayıcısı, müşteri dahil edilecek tüm ölçütleri karşıladığından müşteri segmentinizin odağını daraltır.
 • OR bağlayıcısı, müşteri dahil edilecek ölçütlerin tümü yerine herhangi birini karşılayabileceğinden müşteri segmentinizin odağını genişletir.

AND bağlayıcısını kullanma

Yalnızca beş veya daha fazla sipariş vermiş e-posta abonelerinizden oluşan bir müşteri segmenti oluşturmak istiyorsanız iki filtreyi birleştirmek için AND bağlayıcısını kullanın.

Bu kavrama göre müşteri segmenti şöyledir:

Pazarlama e-postalarınıza abone olan müşteriler ve beş veya daha fazla sipariş vermiş müşteriler.

Düzenleyicide, müşteri segmenti aşağıdaki şekildedir:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' AND number_of_orders >= 5

Müşteri segmentiniz yalnızca beş veya daha fazla sipariş vermiş olan e-posta abonelerinizi içerir. Müşteri segmenti aşağıdakileri içermez:

 • Pazarlama e-postanıza abone olmayan müşteriler.
 • Pazarlama e-postalarınıza abone olan ancak beş siparişten daha az sipariş veren müşteriler.

OR bağlayıcısını kullanma

E-posta abonelerinizi veya beş veya daha fazla sipariş vermiş müşterileri içeren bir müşteri segmenti oluşturmak için iki filtreyi birleştirmek üzere OR bağlayıcısını kullanın.

Bu kavrama göre, müşteri segmenti aşağıdaki şekildedir:

Pazarlama e-postalarınıza abone olan müşteriler veya beş ya da daha fazla sipariş vermiş müşteriler.

Düzenleyicide, müşteri segmenti aşağıdaki şekildedir:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' OR number_of_orders >= 5

Müşteri segmentiniz aşağıdakileri içerir:

 • Beş veya daha fazla sipariş vermiş olsun ya da olmasın da tüm e-posta aboneleriniz.
 • E-postanıza abone olsun ya da olmasın beş veya daha fazla sipariş vermiş tüm müşterileriniz.

Hem AND hem de OR bağlayıcılarını kullanma

Hem AND hem de OR bağlayıcılarını kullanarak farklı filtreleri birleştirebilirsiniz. En iyi uygulama, parantez kullanarak filtrelerinizi gruplandırmaktır.

Parantez kullanmazsanız AND bağlayıcısı kullanılarak birleştirilen filtreler, OR bağlayıcısı kullanılarak birleştirilen filtrelerden önce uygulanır.

Parantez kullanılan müşteri segmentleri

Müşteri segmentinizi, 100 USD'den fazla harcama yapan veya beş veya daha fazla sipariş vermiş olan e-posta abonelerinizle sınırlamak istiyorsanız aşağıdaki müşteri segmentini oluşturmak için parantezleri kullanın:

(amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

Bu örnekte, OR bağlayıcısı, AND bağlayıcısından önce uygulanır. Böylece, müşteri segmentiniz aşağıdakilerin ikisini de içerir:

 • 100 USD'den fazla harcama yapan e-posta aboneleriniz
 • Beş veya daha fazla sipariş vermiş e-posta aboneleriniz

Parantez kullanılmayan müşteri segmentleri

Aşağıdaki müşteri segmentinde parantez kullanılmaz:

amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

Bu örnekte AND bağlayıcısı, OR bağlayıcısından önce uygulanır. Bu, filtrenin şu parantezleri eklemişsiniz gibi yorumlanacağı anlamına gelir:

amount_spent > 100 OR (number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED')

Böylece, müşteri segmentiniz aşağıdakilerin hepsini içerir:

 • E-postalarınıza abone olup olmadığından bağımsız olarak, 100 USD'den fazla harcama yapan müşterileriniz
 • Beş veya daha fazla sipariş vermiş e-posta aboneleriniz

Müşteri segmenti filtre bileşenlerini nasıl anladığınızı test etme

Shopify yöneticinizin Müşteriler sayfasında kendi müşteri segmentinizi oluşturmak için aşağıdaki örneği kullanın:

(amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

Müşteri segmentleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene