Komponenter i et kundesegment

Kundesegmenter består af ét eller flere filtre. Et filter skabes ved hjælp af komponenterne filternavn, operator og værdi.

Komponenterne i et kundesegment med ét filter

Komponenterne i et filter for et kundesegment.
Komponent Komponentens navn
1 filternavn
2 operator
3 værdi

Du kan anvende mere end ét filter i et kundesegment. I dette tilfælde kan du bruge connectorer mellem hvert filter. Et kundesegment, der bruger flere filtre, oprettes på følgende måde:

Et kundesegment med to filtre og connectoren “AND”

Få mere at vide om de specifikke filtre, der bruges til at oprette kundesegmenter.

Filtrer navne

Et filternavn er et kriterie, der bruges til at vælge kunder til et kundesegment. Hvis du f.eks. vil vælge alle dine kunder, som abonnerer på dine markedsføringsmails, kan du bruge filternavnet email_subscription_status.

Funktioner

Du kan bruge funktioner til at føje valgfrie parametre til et filter. De yderligere parametre tilføjes i parenteser efter filterets navn.

Du kan f.eks. tilføje en parameter ved hjælp af et id for markedsføringsaktivitet som en hjælp til at filtrere alle dine kunder, der har åbnet en bestemt mail:shopify_email.opened(activity_id: 123) = true

Følgende funktionsattributter understøttes:

Operatører

En operator bruges til at definere forholdet mellem filternavnet og værdien. Hvis du f.eks. vil oprette et segment med kunder, der har afgivet fem eller flere ordrer, kan du bruge operatoren >= til at indikere større end eller lig med. I dette tilfælde vil du tilføje værdien 5, som er >=5.

Nedenstående er eksempler på andre operatorer:

 • Mellem: BETWEEN <value1> AND <value2>
 • Er lig med: =
 • Er ikke lig med: !=
 • Større end: >
 • Mindre end: <
 • Mindre end eller lig med: <=
 • Indeholder denne nøjagtige værdi: CONTAINS
 • Indeholder ikke denne nøjagtige værdi: NOT CONTAINS

De operatorer, der er tilgængelige for et filternavn, afhænger af det filternavn, du bruger. Få mere at vide om, hvilke operatorer der er tilgængelige for hvert filternavn.

Sådan bruger du operatoren IS NULL og IS NOT NULL og foreslåede værdipar

Det foreslåede connector- og værdi-par IS NULL bruges til at filtrere kunder, som ikke har værdidata for det angivne filter. Det foreslåede operator- og værdi-par IS NOT NULL bruges til at filtrere kunder, som ikke har værdidata for det angivne filter. IS NOT NULL betyder, at en værdi har eksisterende data og inkluderer alle kunder, som har enhver værdi og ikke en specifik værdi.

Eksempler på, hvordan du bruger de foreslåede connector- og værdi-par IS NULL og IS NOT NULL i et kundesegment
IS NULL Hvis du vil oprette et kundesegment med kunder, som aldrig har forladt en indkøbskurv ved betaling, skal du bruge det foreslåede operator- og værdi-par IS NULL. Kundesegmentet er kunder som har profiler, hvor der ikke er angivet en værdi i datofeltet for den forladte betaling.

Kundesegmentet er som følger i editoren:

abandoned_checkout_date IS NULL
IS NOT NULL Hvis du vil oprette et kundesegment med alle de kunder, der tidligere har forladt en indkøbskurv ved betaling, skal du bruge det foreslåede operator- og værdi-par IS NOT NULL. Kundesegmentet er alle de kunder med profiler, hvor der er angivet en værdi i datofeltet for den forladte betaling.

Kundesegmentet er som følger i editoren:

abandoned_checkout_date IS NOT NULL

Værdier

En værdi er den egenskab for en kunde, som bruges til at inkludere eller ekskludere kunden fra et kundesegment. Værdien bruges i kombination med filternavnet og operatoren. Hvis du f.eks. vil vælge de kunder, som abonnerer på dine markedsføringsmails, skal du bruge værdien 'SUBSCRIBED'. Kunder, som ikke abonnerer på dine markedsføringsmails, ekskluderes fra kundesegmentet.

Tilknytninger

Hvis du bruger flere filtre, kan du kombinere dem ved hjælp af connectorerne AND og OR. Connectorer hjælper dig med at gøre dit kundesegment så bredt eller smalt, som du ønsker.

 • Connectoren AND gør dit kundesegment smallere, da en kunde skal opfylde alle kriterierne for at blive inkluderet.
 • Connectoren OR gør dit kundesegment bredere, da en kunde kan opfylde et af kriterierne for at blive inkluderet, men ikke behøver at opfylde alle kriterierne.

Brug af connectoren AND

Hvis du vil oprette et kundesegment, der kun indeholder de mailabonnenter, der har afgivet fem eller flere ordrer, skal du bruge AND-connectorerne til at kombinere de to filtre.

Begrebsmæssigt er dette kundesegment som følger:

Kunder, som abonnerer på dine markedsføringsmails og kunder, som har afgivet fem ordrer eller flere.

Kundesegmentet er som følger i editoren:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' AND number_of_orders >= 5

Dit kundesegment inkluderer kun de mailabonnenter, som har afgivet fem eller flere ordrer. Kundesegmentet inkluderer ikke følgende:

 • Kunder, der ikke abonnerer på dine markedsføringsmails.
 • Kunder, der abonnerer på dine markedsføringsmails, men som har afgivet færre end fem ordrer.

Brug af connectoren OR

Hvis du vil oprette et kundesegment, der inkluderer dine mailabonnenter eller kunder, som har afgivet fem eller flere ordrer, skal du bruge connectoren OR til at kombinere de to filtre.

Begrebsmæssigt er dette kundesegment som følger:

Kunder, som abonnerer på dine markedsføringsmails eller kunder, som har afgivet fem ordrer eller flere.

Kundesegmentet er som følger i editoren:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' OR number_of_orders >= 5

Dit kundesegment inkluderer følgende:

 • Alle dine mailabonnenter, uanset om de har afgivet fem ordrer eller flere.
 • Alle dine kunder, som har afgivet fem ordrer eller flere, uanset om de abonnerer på dine mails.

Brug af connectorerne AND og OR

Du kan kombinere flere filtre, hvis du både bruger connectoren AND og connectoren OR. Den bedste fremgangsmåde er at gruppere dine filtre ved hjælp af parenteser.

Hvis du ikke bruger parenteser, vil de filtre, der kombineres ved hjælp af AND, blive anvendt før de filtre, der er kombineret ved hjælp af OR.

Kundesegmenter med parenteser

Hvis du vil begrænse dit kundesegment til dine mailabonnenter, som enten har købt for mere end 100 USD eller afgivet fem eller flere ordrer, skal du bruge parenteser til at oprette følgende kundesegment:

(amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

I dette tilfælde anvendes OR-connectoren før AND-connectoren. Dette betyder, at dit kundesegment både inkluderer:

 • dine mailabonnenter, som har købt for mere end 100 USD
 • dine mailabonnenter, som har afgivet fem eller flere ordrer

Kundesegmenter uden parenteser

Følgende kundesegment bruger ikke parenteser:

amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

I dette tilfælde anvendes AND-connectoren før OR-connectoren. Dette betyder, at filteret fortolkes, som om du havde medtaget disse parenteser:

amount_spent > 100 OR (number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED')

Dette betyder, at dit kundesegment indeholder følgende:

 • dine kunder, der har brugt mere end 100 USD, uanset om de abonnerer på dine mails eller ej
 • dine mailabonnenter, som har afgivet fem eller flere ordrer

Test din viden om komponenter i filtre for kundesegmenter

Brug følgende eksempel til at oprette dit eget kundesegment på siden Kunder i Shopify-administrator:

(amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

Få mere at vide om at oprette kundesegmenter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis