Składniki segmentu klientów

Segmenty klientów składają się z jednego lub kilku filtrów. Filtr jest zbudowany z nazwy filtra, operatora i wartości.

Składniki segmentu klienta z jednym filtrem

Składniki filtra segmentu klientów.
Komponent Nazwa składnika
1 nazwa filtra
2 operator
3 wartość

Możesz użyć więcej niż jednego filtra w segmencie klientów. W takim przypadku możesz wykorzystać konektory między każdym filtrem. Segment klientów, który używa wielu filtrów, jest zbudowany w następujący sposób:

Segment klienta z dwoma filtrami połączonymi konektorem AND

Dowiedz się więcej o określonych filtrach, które są używane do tworzenia segmentów klientów.

Nazwy filtrów

Nazwa filtra to kryterium, które jest używane do wyboru klientów dla danego segmentu klientów. Na przykład, jeśli chcesz wybrać wszystkich klientów, którzy subskrybują Twoje e-maile marketingowe, użyj nazwy filtra email_subscription_status.

Funkcje

Możesz użyć funkcji, aby dodać opcjonalne parametry do filtra. Dodatkowe parametry są dodawane w nawiasach po nazwie filtra.

Na przykład, możesz dodać parametr przy użyciu ID działania marketingowego, odfiltrować wszystkich klientów, którzy otworzyli określoną wiadomość e-mail:shopify_email.opened(activity_id: 123) = true

Obsługiwane są następujące atrybuty funkcji:

Operatory

Operator jest używany do definiowania relacji między nazwą filtra a wartością. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć segment klientów, którzy złożyli co najmniej pięć zamówień, użyj funkcji operatora >=, aby wskazać wartość większą niż lub równą. W tym przypadku należy dodać wartość 5, tj. >=5.

Oto przykłady innych operatorów:

 • Pomiędzy: BETWEEN <value1> AND <value2>
 • Równa się: =
 • Nie równa się: !=
 • Większe niż: >
 • Mniejsze niż: <
 • Mniejsze niż lub równe: <=
 • Zawiera dokładnie tę wartość: CONTAINS
 • Nie zawiera dokładnie tej wartości: NOT CONTAINS

Operatory dostępne dla nazwy filtra zależą od używanej nazwy filtra. Dowiedz się więcej o operatorach dostępnych dla każdej nazwy filtra.

Korzystanie z podpowiedzi dotyczących operatora IS NULL i IS NOT NULL oraz sparowanej wartości

Podpowiedź zawierająca operatora IS NULL i sparowaną wartość jest używana do filtrowania klientów, dla których dane wartości nie istnieją dla danego filtra. Podpowiedź zawierająca operatora IS NOT NULL i sparowaną wartość jest używana do filtrowania klientów, dla których istnieją jakiekolwiek dane wartości dla danego filtra. IS NOT NULL oznacza, że wartość zawiera dane, które istnieją i obejmuje wszystkich klientów, którzy mają jakąkolwiek wartość, a nie określoną wartość.

Przykłady sposobu korzystania z podpowiedzi zawierającej operatora IS NULL i IS NOT NULL oraz sparowaną wartość w segmencie klienta
IS NULL Aby utworzyć segment klientów, którzy nigdy nie porzucili koszyka przy kasie, użyj operatora IS NULL i związanej z nim podpowiedzi wartości. Segment klientów to klienci, których profile nie mają wpisanej żadnej wartości w polu Data przerwanej realizacji zakupu.

W edytorze segment klientów wygląda następująco: abandoned_checkout_date IS NULL
IS NOT NULL Aby utworzyć segment wszystkich klientów, którzy porzucili wcześniej koszyk przy realizacji zakupu, użyj podpowiedzi zawierającej operatora IS NOT NULL i sparowaną wartość. Segment klienta to wszyscy klienci, których profile mają wartość wprowadzoną w polu daty przerwanej realizacji zakupu.

Segment klienta w edytorze jest następujący:

abandoned_checkout_date IS NOT NULL

Wartości

Wartość jest cechą klienta, która jest używana do dodania klienta do segmentu klientów lub wykluczenia go z niego. Wartość jest używana w połączeniu z nazwą filtra i operatorem. Na przykład, jeśli chcesz wybrać klientów, którzy subskrybują Twoje e-maile marketingowe, użyj wartości 'SUBSCRIBED'. Klienci, którzy nie subskrybują Twoich e-maili marketingowych, są wykluczani z tego segmentu klientów.

Konektory

Jeśli używasz wielu filtrów, możesz je połączyć za pomocą konektorów AND i OR. Konektory pomagają dostosować zakres segmentu klientów do własnych potrzeb.

 • Konektor AND zawęża zakres segmentu klientów, ponieważ klient musi spełnić wszystkie kryteria, aby został do niego dodany.
 • Konektor OR rozszerza zakres segmentu klientów, ponieważ klient jest w nim uwzględniany, gdy spełnia jakiekolwiek kryteria. Nie musi spełniać wszystkich kryteriów.

Użycie konektora AND

Aby utworzyć segment klientów, który obejmuje tylko subskrybentów e-maili, którzy złożyli co najmniej pięć zamówień, użyj łącznika AND, aby połączyć dwa filtry.

W ujęciu koncepcyjnym ten segment klientów wygląda następująco:

Klienci, którzy subskrybują Twoje e-maile marketingowe oraz klienci, którzy złożyli co najmniej pięć zamówień.

W edytorze segment klientów wygląda następująco:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' AND number_of_orders >= 5

Segment klientów obejmuje tylko subskrybentów e-maili, którzy złożyli co najmniej pięć zamówień. Segment klientów nie obejmuje:

 • Klientów, którzy nie subskrybują Twoich e-maili marketingowych.
 • Klienci, którzy subskrybują Twoje e-maile marketingowe, ale złożyli mniej niż pięć zamówień.

Użycie konektora OR

Aby utworzyć segment klientów, który obejmuje subskrybentów e-maili lub klientów, którzy złożyli co najmniej pięć zamówień, użyj konektora OR, aby połączyć dwa filtry.

W ujęciu koncepcyjnym ten segment klientów wygląda następująco:

Klienci, którzy subskrybują Twoje e-maile marketingowe lub klienci, którzy złożyli co najmniej pięć zamówień.

W edytorze segment klientów wygląda następująco:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' OR number_of_orders >= 5

Twój segment klientów obejmuje:

 • Wszystkich subskrybentów e-maili, niezależnie od tego, czy złożyli co najmniej pięć zamówień.
 • Wszystkich klientów, którzy złożyli co najmniej pięć zamówień, niezależnie od tego, czy subskrybują Twoje e-maile.

Korzystanie zarówno z konektora AND, jak i OR

Możesz połączyć kilka filtrów za pomocą konektorów AND i OR. Najlepszym rozwiązaniem jest pogrupowanie filtrów w nawiasach.

Jeśli nie używasz nawiasów, filtry połączone za pomocą AND są stosowane przed filtrami połączonymi za pomocą OR.

Segmenty klientów z nawiasami

Jeśli chcesz ograniczyć segment klientów do subskrybentów e-maili, którzy wydali więcej niż 100 USD lub złożyli co najmniej pięć zamówień, użyj nawiasów, aby utworzyć następujący segment klientów:

(amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

W takim przypadku konektor OR jest stosowany przed konektorem AND. W rezultacie segment klientów obejmuje obie poniższe grupy:

 • subskrybentów e-maili, którzy wydali więcej niż 100 USD
 • subskrybentów e-maili, którzy złożyli co najmniej pięć zamówień

Segmenty klientów bez nawiasów

W poniższym segmencie klientów nie są używane nawiasy:

amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

W tym przypadku konektor AND jest używany przed konektorem OR. Oznacza to, że filtr jest interpretowany tak, jakby uwzględnione były te nawiasy:

amount_spent > 100 OR (number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED')

W rezultacie segment klientów obejmuje:

 • klientów, którzy wydali więcej niż 100 USD, niezależnie od tego, czy subskrybują Twoje e-maile
 • subskrybentów e-maili, którzy złożyli co najmniej pięć zamówień

Sprawdź swoją wiedzę na temat składników filtrów segmentów klientów

Użyj następującego przykładu, aby utworzyć własny segment klientów na stronie Klienci w panelu administracyjnym Shopify:

(amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

Dowiedz się, jak tworzyć segmenty klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo