Delar av en definition för metafält

Definitioner för metafält anger vilken del av din butik ett metafält ska gälla för och vilka värden metafältet kan ha. Se till att du förstår delarna av en definition för metafält innan du utför följande uppgifter:

Definitioner för metafält har följande delar:

  • namn, som används för att identifiera metafältet i din Shopify-admin
  • nyckel, till exempel för att gruppera metafält för specifika delar av din butik
  • beskrivning (valfritt), till exempel information om vilka värden du ska ange för metafältet
  • typ, till exempel text, fil eller URL
  • valideringar (valfritt), till exempel teckenbegränsningar eller lägsta och högsta värden

Till exempel kan en metafältsdefinition för produktens utgångsdatum ha nyckeln products.expiration_date, ett värde för Datum och en beskrivning för Ange datumet i formatet ÅÅÅÅ/MM/DD. Dess valideringar kan ange att endast datumvärden mellan 2021/07/01 och 2025/12/31 är giltiga.

Om du vill ha mer information om delarna av en definition för metafält kan du se följande tabell eller granska utvecklardokumentationen för metafält.

Delar av en definition för metafält
Namn Beskrivning
Namnrymd och nyckel

Tillsammans skapar namnrymden och nyckeln en unik identifierare för ditt metafält. De är separerade med en . och får endast innehålla bokstäver, siffror, understreck (_) och bindestreck (-).

Du kan använda en namnrymd för att gruppera liknande metafält tillsammans, men varje kombination av namnrymd och nyckel måste vara unik. Du kan till exempel använda namnrymden products för att gruppera nycklarna expiration_date och rating för dina produktmetafält.

Standarddefinitioner använder standardiserade namnrymder och nycklar, medan anpassade definitioner använder automatiskt genererade namnrymder och nycklar som du kan redigera.

Värde

Typ och format för information som finns i ditt metafält. Till exempel oformaterad text, URL eller heltal.

Metafält kan endast acceptera värden som stöds för deras innehållstyp. Se Innehållstyper och värden för metafält för mer information om värden som stöds för vanliga typer av metafält.

Beskrivning (frivilligt) En beskrivning av metafältet som hjälper dig att ange korrekta värden. Beskrivningen visas på Shopify-administratörssidan där du lägger till värden för ditt metafält.
Validering (valfritt) En inställning som du kan konfigurera för att begränsa vilka värden som ditt metafält kan innehålla. Du kan ställa in lägsta och högsta värden eller använda reguljära uttryck för att kontrollera intervall för godkända värden för ditt metafält.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis