Delar av en definition för metafält

Definitioner för metafält specificerar vilken del av din butik som ett metafält gäller för och vilka värden metafältet kan ha. Se till att du förstår delarna i en definition för metafält innan du vidtar följande åtgärder:

Definitioner för metafält har följande delar:

 • Namn: används för att identifiera metafält i din Shopify-admin, såsom Color.
 • Namnrymd och nyckel: den unika identifieraren för ditt metafält. Du kan använda en namnrymd för att gruppera liknande metafält, men varje namnrymd och nyckel måste vara unik. Ett exempel är custom.color.
 • Beskrivning (valfritt): låter dig inkludera beskrivande information, till exempel vilka värden som ska anges för metafältet.
 • Typ: typen av data som metafältet lagrar, till exempel text, fil eller URL.
 • Kategorier (endast för definitioner för standardproduktmetafält): De standardproduktkategorier som standardproduktmetafält är associerat med.
 • Valideringar (valfritt): reglerna för värdeinmatning, till exempel teckengräns eller minimivärde eller maxvärde.
 • Alternativ: där det går att använda metafält.
  • Åtkomst: Du kan ge metafältet åtkomst till skyltfönster. Det innebär att metafältet kan kopplas till ditt tema med hjälp av dynamiska källor. Läs mer om åtkomst.
  • Funktioner: Använd som filter i administratören låter dig använda metafältet för att filtrera produktsökningar i Shopify-administratören. Läs mer om filtrering av dina produkter. Använd i automatiserade produktserier låter dig använda metafält för att skapa en automatiserad produktserie. Läs mer om automatiserade produktserier efter metafält.

Till exempel kan en metafältsdefinition för produktens utgångsdatum ha nyckeln products.expiration_date, ett värde för Datum och en beskrivning för Ange datumet i formatet ÅÅÅÅ/MM/DD. Dess valideringar kan ange att endast datumvärden mellan 2025/07/01 och 2030/12/31 är giltiga.

Om du vill ha mer information om delarna av en definition för metafält kan du se följande tabell eller granska utvecklardokumentationen för metafält.

Delar av en definition för metafält
Namn Beskrivning
Namnrymd och nyckel

Tillsammans skapar namnrymden och nyckeln en unik identifierare för ditt metafält. De är separerade med en . och får endast innehålla bokstäver, siffror, understreck (_) och bindestreck (-).

Du kan använda en namnrymd för att gruppera liknande metafält tillsammans, men varje kombination av namnrymd och nyckel måste vara unik. Du kan till exempel använda namnrymden products för att gruppera nycklarna expiration_date och rating för dina produktmetafält.

Standarddefinitioner använder standardiserade namnrymder och nycklar, medan anpassade definitioner använder automatiskt genererade namnrymder och nycklar som du kan redigera.

Värde

Typ och format för information som finns i ditt metafält. Till exempel oformaterad text, URL eller heltal.

Metafält kan endast acceptera värden som stöds för deras innehållstyp. Se Innehållstyper och värden för metafält för mer information om värden som stöds för vanliga typer av metafält.

Beskrivning (frivilligt) En beskrivning av metafältet som hjälper dig att ange korrekta värden. Beskrivningen visas på Shopify-administratörssidan där du lägger till värden för metafältet.
Validering (valfritt) En inställning som du kan konfigurera för att begränsa vilka värden som ditt metafält kan innehålla. Du kan ställa in lägsta och högsta värden eller använda reguljära uttryck för att kontrollera intervall för godkända värden för ditt metafält.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis