Thu hồi thanh toán

Khi khách hàng thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng, thông tin thanh toán cần được thu hồi và gửi đến ngân hàng để xử lý. Bạn có thể thu hồi thanh toán thủ công hoặc tự động. Nếu bạn thiết lập thu hồi thủ công, bạn cần thu hồi đối với từng đơn hàng trong vùng Đơn hàng của Shopify. Nếu bạn thiết lập thu hồi tự động, bạn cần đảm bảo rằng bạn nhận được tiền từ các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Chú ý: Nếu bạn thu hồi thanh toán thủ công, bạn sẽ phải thu hồi thanh toán cho từng đơn hàng trước khi hết thời hạn ủy quyền dành cho đơn hàng đó. Bạn sẽ không thể thu hồi bất kỳ khoản tiền nào của đơn hàng sau khi hết thời hạn ủy quyền.

Thu hồi thanh toán thủ công

Nếu bạn đã định cấu hình cài đặt để thu hồi thủ công, bạn sẽ không tự động nhận được tiền từ đơn hàng. Đảm bảo rằng bạn được thanh toán bằng cách thu hồi từng khoản thanh toán ngay khi có thể sau khi khoản thanh toán được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền để thu hồi thanh toán khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán qua thẻ tín dụng của bạn. Ví dụ: Shopify Payments cho thời hạn ủy quyền 7 ngày. Bạn cần thu hồi thanh toán trong thời hạn ủy quyền để thu tiền cho đơn hàng của mình.

Khi thu hồi thủ công từng đơn hàng, bạn có thể chọn thanh toán toàn bộ hoặc thanh toán từng phần. Bạn có thể chỉ muốn thu hồi một phần thanh toán đơn hàng nếu:

  • một số đơn hàng đã hết hàng và khách hàng không muốn đợi bổ sung sản phẩm
  • khách hàng đổi ý hoặc đặt nhầm và họ chỉ muốn nhận một phần đơn hàng họ đã đặt.

Để thu được số tiền hoãn lại trong khoản thanh toán một phần, bạn có thể gửi hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng hoặc bạn có thể chấp nhận thanh toán cho đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Bạn có thể xem bản ghi việc thu hồi thành công trong Lịch trình đơn hàng.

Thu hồi hàng loạt thanh toán thủ công

Để thu hồi tiền cho nhiều đơn hàng được thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn có thể thực hiện thao tác hàng loạt đối với đơn hàng để thu hồi thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí