Thu hồi thanh toán

Theo mặc định, các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng và khoản thanh toán thực hiện bằng một số phương thức thanh toán bổ sung sẽ được tự động thu hồi. Tuy nhiên, nếu thiết lập thu hồi thanh toán thủ công cho cửa hàng, bạn sẽ có một tác vụ bổ sung để đảm bảo nhận được tiền thanh toán.

Nếu bạn không chắc chắn cửa hàng của mình được thiết lập thu hồi thanh toán tự động hay thủ công, hãy kiểm tra cài đặt Thanh toán.

Để biết thông tin về các tùy chọn và cách thiết lập thu thập thanh toán, tham khảo Ủy quyền và thu hồi thanh toán.

Khi bật tính năng thu hồi thanh toán thủ công, đơn hàng sẵn sàng cho thu hồi thanh toán sẽ có trạng thái Đã ủy quyền. Thu hồi thanh toán cho mỗi đơn hàng có trạng thái Đã ủy quyền. Đối với đơn hàng được thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãy thu hồi thanh toán trong thời hạn xác thực.

Thu hồi thanh toán sẽ thay đổi trạng thái thanh toán của đơn hàng từ Đã ủy quyền thành Đã thanh toán.

Bạn có thể tìm thấy đơn hàng có khoản thanh toán cần thu hồi bằng cách lọc đơn hàng bằng bộ lọc Trạng thái thanh toán: Đã ủy quyền. Lưu trang xem này để thao tác thu hồi thanh toán nhanh chóng hơn.

Thu hồi thanh toán thủ công

Nếu bạn đặt cấu hình thu hồi thủ công cho cửa hàng của bạn, hãy đảm bảo bạn nhận được tiền thanh toán bằng cách thu hồi tất cả khoản thanh toán có trạng thái Đã ủy quyền sớm nhất có thể.

Thời hạn xác thực thẻ tín dụng để thu hồi thanh toán khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn. Ví dụ: Shopify Payments cho thời hạn xác thực 7 ngày đối với khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng. Thu hồi thanh toán trong thời hạn xác thực. Sau khi hết thời hạn xác thực, bạn có thể sẽ không thu được bất kỳ khoản tiền nào cho đơn hàng.

Khi thu hồi thủ công từng đơn hàng, bạn có thể chọn thanh toán toàn bộ hoặc thanh toán từng phần. Bạn có thể chỉ muốn thu hồi một phần thanh toán đơn hàng nếu:

  • một số đơn hàng đã hết hàng và khách hàng không muốn đợi bổ sung sản phẩm
  • khách hàng đổi ý hoặc đặt nhầm và họ chỉ muốn nhận một phần đơn hàng họ đã đặt.

Để thu được số tiền hoãn lại trong khoản thanh toán một phần, bạn có thể gửi hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng hoặc bạn có thể chấp nhận thanh toán cho đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Bạn có thể xem bản ghi việc thu hồi thành công trong Lịch trình đơn hàng.

Thu hồi hàng loạt thanh toán thủ công

Để thu hồi tiền cho nhiều đơn hàng được thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn có thể thực hiện thao tác hàng loạt đối với đơn hàng để thu hồi thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí