Thu hồi thanh toán

Tiền thanh toán qua thẻ tín dụng và một số phương thức thanh toán bổ sung được tự động thu hồi theo mặc định. Nếu thiết lập cửa hàng để thu hồi thanh toán thủ công thì bạn cần hoàn tất thêm một bước để đảm bảo mình nhận được tiền thanh toán.

Nếu bạn không chắc chắn cửa hàng của mình được thiết lập thu hồi thanh toán tự động hay thủ công, hãy kiểm tra cài đặt Thanh toán. Để biết thông tin về các tùy chọn và cách thiết lập thu thập thanh toán, tham khảo Ủy quyền và thu hồi thanh toán.

Khi kích hoạt tính năng thu hồi thanh toán thủ công, đơn hàng sẵn sàng cho thu hồi thanh toán sẽ có trạng thái Đã ủy quyền. Thu hồi thanh toán cho từng đơn hàng có trạng thái Đã ủy quyền. Đối với đơn hàng được thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãy thu hồi thanh toán trong thời hạn xác thực.

Thu hồi thanh toán sẽ thay đổi trạng thái thanh toán của đơn hàng từ Đã ủy quyền thành Đã thanh toán.

Thu hồi thanh toán thủ công

Nếu bạn đặt cấu hình thu hồi thủ công cho cửa hàng, hãy đảm bảo bạn nhận được tiền thanh toán bằng cách thu hồi tất cả khoản thanh toán có trạng thái Đã ủy quyền sớm nhất có thể.

Thời hạn xác thực thẻ tín dụng để thu hồi thanh toán khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn. Ví dụ: Shopify Payments cho thời hạn xác thực 7 ngày đối với các khoản thanh toán qua thẻ tín dụng. Thu hồi thanh toán trong thời hạn xác thực vì sau khi hết thời hạn xác thực, có thể bạn sẽ không thu được bất kỳ khoản tiền nào cho đơn hàng.

Bạn không thể thu số tiền nhiều hơn giá trị mà khách hàng đã ủy quyền ban đầu. Nếu khách hàng muốn thêm nhiều mặt hàng hơn vào giỏ hàng, bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng và gửi hóa đơn về khoản chênh lệch, hoặc khách hàng có thể tự đặt đơn hàng mới.

Thu hồi một khoản thanh toán từng phần

Khi thu hồi thanh toán thủ công một đơn hàng, bạn có thể chọn thu toàn bộ hoặc một phần tiền thanh toán. Bạn nên thu hồi một phần tiền thanh toán nếu:

  • một số đơn hàng đã hết hàng và khách hàng không muốn đợi bổ sung sản phẩm.
  • khách hàng đổi ý hoặc đặt nhầm và họ chỉ muốn nhận một phần đơn hàng họ đã đặt.
  • các mục hàng trong đơn hàng sẽ được thực hiện riêng lẻ.

Thu hồi nhiều khoản thanh toán từng phần

Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hỗ trợ thu hồi thanh toán nhiều lần thì bạn có thể thu hồi nhiều khoản thanh toán đến khi đủ số tiền được ủy quyền trên trang quản trị Shopify. Phí giao dịch áp dụng cho mỗi lần thu hồi.

Không phải mọi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đều hỗ trợ thu hồi thanh toán nhiều lần. Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không hỗ trợ thu hồi thanh toán nhiều lần thì bạn có thể gửi hóa đơn cho khách hàng, sau đó đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán.

Các bước thực hiện:

Lịch trình đơn hàng hiển thị lịch sử những lần thu hồi thành công.

Thu hồi thanh toán sớm

Nếu đã kích hoạt tính năng tự động thu hồi khi thực hiện đơn hàng và muốn thu hồi thanh toán sớm, bạn có thể thu hồi thanh toán thủ công.

Các bước thực hiện:

Thu hồi hàng loạt thanh toán thủ công

Để thu hồi tiền cho nhiều đơn hàng được thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn có thể thực hiện thao tác hàng loạt đối với đơn hàng để thu hồi thanh toán.

Thao tác thu hồi thanh toán hàng loạt sẽ thu hồi tổng số tiền thanh toán của tất cả đơn hàng được chọn. Nếu chỉ muốn thu hồi một khoản thanh toán từng phần, bạn phải thu hồi thanh toán theo cách thủ công đối với riêng từng đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí