การใช้ชุดรวมสินค้ากับ Shopify Scripts

คุณสามารถขายชุดรวมสินค้าผ่าน Shopify Scripts ที่เผยแพร่ในร้านค้าของคุณได้ ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ชุดรวมสินค้าในร้านค้าของคุณ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

  • สคริปต์การจัดส่งและการธนาคารสามารถใช้งานร่วมกับชุดรวมสินค้าได้อย่างเต็มที่
  • สคริปต์สินค้าเฉพาะรายการใช้งานได้ตามปกติกับสินค้าเฉพาะรายการที่ไม่ใช่ชุดสินค้า อย่างไรก็ตาม สคริปต์สินค้าเฉพาะรายการจะใช้กับสินค้าเฉพาะรายการในชุดสำหรับวิธีการแบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้น การเปลี่ยนวิธีการของสินค้าเฉพาะรายการจะไม่มีผลกับสินค้าเฉพาะรายการในชุด
  • ไม่สามารถอ่านส่วนประกอบของชุดรวมสินค้าในตะกร้าสินค้าได้
  • สามารถอ่านสินค้าเฉพาะรายการในชุดได้ในตะกร้าสินค้า ดังนั้นวิธีการของตะกร้าสินค้าจะถูกใช้งานกับรายการสินค้าดังกล่าว

สคริปต์จะใช้กับชุดสินค้าตามค่าเริ่มต้น ยกเว้นสคริปต์สินค้าเฉพาะรายการ หากคุณไม่ต้องการใช้สคริปต์กับชุดสินค้าในร้านค้าของคุณ ให้ลองอัปเดตสคริปต์เพื่อกรองสินค้าโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ตัวเลือกสินค้า สินค้า หรือสินค้าเฉพาะรายการ

ส่วนลด

ส่วนลดที่สร้างโดยสคริปต์สินค้าเฉพาะรายการจะไม่มีผลต่อชุดสินค้า เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หากคุณต้องการใช้ส่วนลดกับชุดสินค้า

ชุดสินค้าและวิธีการของ Shopify Scripts

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ชุดสินค้าในร้านค้าของคุณ โปรดตรวจสอบวิธีการในสคริปต์ที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าสคริปต์ดังกล่าวสามารถใช้ได้งานตามที่ต้องการในชุดสินค้า

วิธีการของตะกร้าสินค้า

วิธีการของตะกร้าสินค้า เช่น subtotal_price, subtotal_price_was หรือ total_weight รวมถึงชุดสินค้าในเอาท์พุต ตัวอย่างเช่น หากมีชุดสินค้าในตะกร้าสินค้า ราคารวมของชุดสินค้าจะรวมอยู่ในราคารวมเมื่อมีการเรียกใช้ subtotal_price

วิธีการของตะกร้าสินค้า .line_items รวมถึงชุดสินค้าด้วย ดังนั้นการเรียกใช้ .size หรือ .length จะนับรวมข้อมูลจากชุดสินค้าด้วยเช่นกัน

วิธีการ delete_if คือวิธีการใช้สคริปต์เปลี่ยนสินค้าเฉพาะรายการที่สามารถใช้กับสินค้าเฉพาะรายการที่ไม่ได้อยู่ในชุด อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้จะไม่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการในชุด

วิธีการสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

วิธีการของสินค้าเฉพาะรายการแบบอ่านอย่างเดียวจะทำงานร่วมกับสินค้าเฉพาะรายการที่รวมอยู่ในชุดสินค้า ตัวอย่างวิธีการสินค้าเฉพาะรายการแบบอ่านอย่างเดียว .original_line_price, line_price_was, .line_price_changed?, .properties_was และ properties_changed?

ระบบจะเพิกเฉยการเปลี่ยนวิธีการของสินค้าเฉพาะรายการหากมีการใช้วิธีการดังกล่าวกับสินค้าเฉพาะรายการที่รวมอยู่ในชุดสินค้า ตัวอย่างการปิดใช้งานวิธีการสินค้าเฉพาะรายการคือ .change_line_price, .change_properties และ .split ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Scripts

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี