Tuotepakettien käyttäminen Shopify Scriptsin kanssa

Tuotepaketteja voidaan myydä kaupassasi julkaistujen Shopify Scripts -komentosarjojen avulla. Ennen kuin aloitat tuotepakettien käytön kaupassasi, tarkista seuraavat seikat:

  • Toimitus- ja maksukomentosarjat ovat täysin yhteensopivia tuotepakettien kanssa.
  • Rivikohdan komentosarjat toimivat normaalisti muiden kuin tuotepakettien rivikohtien kanssa. Rivikohdan komentosarjoja sovelletaan kuitenkin tuotepaketin rivikohtiin kirjoitussuojatuissa menetelmissä. Muuntavia rivikohtamenetelmiä ei sovelleta tuotepakettien rivikohtiin.
  • Tuotepaketin komponentteja ei voi lukea ostoskorista.
  • Tuotepaketin rivikohtia ei voi lukea ostoskorista, joten niihin sovelletaan ostoskorimenetelmiä.

Rivikomentosarjoja lukuun ottamatta komentosarjat koskevat oletusarvoisesti tuotepaketteja. Jos et halua, että komentosarjoja sovelletaan kaupassasi tuotepaketteihin, mieti, voisitko päivittää komentosarjat niin, että tuotteita suodatetaan pois esimerkiksi versioita, tuotteita tai rivikohtamenetelmiä käyttäen.

Alennukset

Rivikohtien komentosarjojen luomat alennukset eivät vaikuta tuotepaketteihin. Tee jokin seuraavista, jos haluat soveltaa alennusta tuotepakettiin:

Tuotepaketit ja Shopify Scripts -menetelmät

Ennen kuin aloitat tuotepakettien käytön kaupassasi, tarkista olemassa olevien komentosarjojen menetelmät, jotta voit varmistaa, että ne toimivat tuotepaketeissa haluamallasi tavalla.

Ostoskorimenetelmät

Ostoskorimenetelmät, kuten subtotal_price, subtotal_price_was tai total_weight, sisällyttävät tuotepaketit tuotokseensa. Jos esimerkiksi ostoskorissa on tuotepaketti, tuotepaketin välisumma sisältyy kokonaisvälisummaan, kun subtotal_price-menetelmää kutsutaan.

Ostoskorimenetelmä .line_items sisältää tuotepaketteja, joten .size- tai .length-kutsut huomioivat lukumäärässä myös tuotepakettien tiedot.

delete_if on mutatoituva rivikohtakomentosarjamenetelmä, jota sovelletaan muihin kuin tuotepakettien rivikohtiin. Sitä ei kuitenkaan sovelleta tuotepakettien rivikohtiin.

Rivikohtaiset menetelmät

Kirjoitussuojatut rivikohtamenetelmät toimivat tuotepaketteihin sisältyvien rivikohtien kanssa. Esimerkkejä kirjoitussuojatuista rivikohtamenetelmistä ovat .original_line_price, line_price_was, .line_price_changed?, .properties_was ja properties_changed?.

Muuntavat rivikohtamenetelmät ohitetaan, jos menetelmiä sovelletaan tuotepaketteihin kuuluviin rivikohtiin. Esimerkkejä muuntavista rivikohtamenetelmistä ovat .change_line_price, .change_properties ja .split.

Lue lisää Shopify Scripts -komentosarjoista.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi