Ürün paketlerini Shopify Komut Dosyaları ile kullanma

Paketler, mağazanızda yayınlanan Shopify Komut Dosyaları ile satılabilir. Mağazanızda paketleri kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki hususları gözden geçirin:

  • Kargo ve ödeme komut dosyaları, paketlerle tamamen uyumludur.
  • Satır öğesi komut dosyaları, paket olmayan satır öğeleriyle normal şekilde çalışır. Bununla birlikte, satır öğesi komut dosyaları, paket satır öğelerine yalnızca salt okunur yöntemlerde uygulanır. Mutasyon içeren satır öğesi yöntemleri, paket satır öğelerine uygulanmaz.
  • Paket bileşenleri sepette okunamaz.
  • Paket satır öğeleri sepette okunabildiğinden, sepet yöntemleri bunlara uygulanır.

Komut dosyaları (satır öğesi komut dosyaları hariç), paketlere varsayılan olarak uygulanır. Komut dosyalarının mağazanızdaki paketlere uygulanmasını istemiyorsanız varyasyon, ürün veya satır öğesi gibi yöntemleri kullanarak komut dosyalarınızı, ürünleri filtreleyecek şekilde güncellemeyi düşünebilirsiniz .

İndirimler

Satır öğesi komut dosyaları tarafından oluşturulan indirimler, paketlere uygulanmaz. Bir pakete indirim uygulamak için aşağıdakilerden birini yapın:

Paketler ve Shopify Komut Dosyaları yöntemleri

Mağazanızda paketleri kullanmaya başlamadan önce, paketlenmiş ürünlerde istenildiği gibi çalıştıklarından emin olmak için mevcut komut dosyalarınızdaki yöntemleri gözden geçirin.

Sepet yöntemleri

subtotal_price, subtotal_price_was veya total_weight gibi sepet yöntemlerinin çıktıları, paketleri içerir. Örneğin, sepette bir paket varsa subtotal_price çağrıldığında paketin ara toplam fiyatı, toplam ara toplam fiyatına dahil edilir.

.line_items sepet yöntemi paketleri içerdiğinden .size veya .length çağrıları paketlenmiş ürünlere ait bilgileri de sayımlara dahil eder.

delete_if yöntemi, paket olmayan satır öğelerine uygulanabilen ve mutasyon içeren bir satır öğesi komut dosyası yöntemidir. Bununla birlikte, bu yöntem paket satır öğelerine uygulanmaz.

Satır öğesi yöntemleri

Salt okunur satır öğesi yöntemleri, paketlerde yer alan satır öğeleriyle çalışır. Salt okunur satır öğesi yöntemlerine örnek olarak .original_line_price, line_price_was, .line_price_changed?, .properties_was ve properties_changed? verilebilir.

Mutasyon içeren satır öğesi yöntemleri, paketlerde yer alan satır öğelerine uygulandıklarında yok sayılır. Mutasyon içeren satır öğesi yöntemlerine örnek olarak .change_line_price .change_properties ve .split verilebilir.

Shopify Komut Dosyaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene