Product Reviews

คุณสามารถใช้แอป Product Reviewa เพื่อเพิ่มฟีเจอร์การรีวิวของลูกค้าไปยังสินค้าของคุณได้ ซึ่งทำให้ลูกค้าของคุณมีส่วนร่วมกับธุรกิจและลูกค้าด้วยกันเองเพื่อกระตุ้นยอดขาย

แอป Product Reviews รองรับไมโครดาต้าของ Google (บางครั้งเรียกว่า “ส่วนย่อยโดยละเอียด” หรือ “ข้อมูลที่มีการจัดโครงสร้าง”) แอปจะเพิ่มผลรวมของคะแนนรีวิวที่ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาบน Google โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมจากการค้นหาแบบปกติ

หากคุณใช้ธีม Online Store 2.0 แอป Product Reviews จะบันทึกข้อมูลการให้คะแนนในเมตาฟิลด์มาตรฐานการให้คะแนนสินค้าและจำนวนการให้คะแนนสินค้า ซึ่งหมายความว่าข้อมูลการให้คะแนนของคุณจะถูกจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับสินค้าของคุณ ข้อมูลนี้สามารถใช้งานร่วมกับแอปอื่นๆ ได้เนื่องจากถูกจัดเก็บในเมตาฟิลด์มาตรฐาน นอกจากนี้ แอปอื่นๆ ยังสามารถใช้ข้อมูลการให้คะแนนสินค้าของคุณได้ด้วยการเขียนลงในเมตาฟิลด์เหล่านี้

ในส่วนนี้:

  • การใช้แอป เพิ่มรีวิวไปยังเว็บไซต์ของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้แอป Product Reviews
  • การนำเข้าและส่งออกรีวิว ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีนำเข้าและส่งออกรีวิวโดยใช้แอป Product Reviews
  • การจัดการรีวิว จัดการรีวิวที่คุณได้รับในร้านค้าของคุณ
  • การปรับแต่ง ปรับแต่งรูปลักษณ์และการใช้งานของรีวิวและแบบฟอร์มรีวิวของคุณ
  • การปรับแต่งขั้นสูง ปรับแต่งรูปลักษณ์และการใช้งานของรีวิวและแบบฟอร์มรีวิวของคุณด้วย CSS ที่ขั้นสูงกว่า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี