คะแนนและเกณฑ์ชี้วัดของการรีวิวผลิตภัณฑ์ใน Shop

ในหน้านี้ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Shop คํานวณคะแนนและเกณฑ์ชี้วัดโดยเฉลี่ยของการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่แสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คะแนนเฉลี่ยของ Shop

คะแนนรีวิวผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยของคุณจะแสดงใน Shop เป็นการให้ดาว ตั้งแต่หนึ่งถึงห้าดวง คะแนนเฉลี่ยที่แสดงจะคํานวณโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

  • รีวิวผลิตภัณฑ์ใน Shop ที่มีข้อความซึ่งแสดงใน Shop
  • รีวิวผลิตภัณฑ์ใน Shop ที่มีข้อความน้อยหรือไม่มีข้อความที่แสดงใน Shop
  • รีวิวจากแอปพาร์ทเนอร์ที่เป็นไปตามการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบยืนยันของ Shop รวมถึงรีวิวที่แสดงใน Shop และรีวิวที่ไม่แสดงใน Shop

รีวิวที่รวมอยู่ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยอาจต้องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบยืนยันและมาตรฐานการตรวจสอบของ Shop รีวิวใดๆ ที่รายงานและถือว่าละเมิดนโยบายการรีวิวผลิตภัณฑ์ของ Shop จะไม่รวมอยู่ในการคํานวณ

เกณฑ์ชี้วัดรีวิวสินค้าใน Shop

คุณสามารถดูเกณฑ์ชี้วัดเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าใน Shop ได้จากหน้ารีวิวของช่องทาง Shop

เกณฑ์ชี้วัดรีวิวสินค้าใน Shop
ตัวชี้วัด คำอธิบาย
รีวิวที่รวบรวมไว้ จํานวนรีวิวที่รวบรวมไว้ภายในช่วงวันที่ที่คุณเลือกทั้งจากแอป Shop และจากแอปพาร์ทเนอร์ที่รองรับ
อัตราคอนเวอร์ชัน เปอร์เซ็นต์ของรีวิวที่ลูกค้าให้แก่สินค้าของคุณหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนเพื่อรีวิวสินค้าในแอป Shop
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยของสินค้าทั้งหมดที่ได้รับการรีวิวใน Shop การให้คะแนนนี้จะรวมรีวิวที่รวบรวมไว้ในแอป Shop และรีวิวทั้งหมดที่รวบรวมจากแอปพาร์ทเนอร์ที่คุณใช้หากคุณแสดงใน Shop
รีวิวจากแอปพาร์ทเนอร์ หากคุณได้ติดตั้งแอปพาร์ทเนอร์ที่รองรับ เกณฑ์ชี้วัดนี้จะแสดงจํานวนรีวิวที่แสดงใน Shop ที่รวบรวมผ่านแอปพาร์ทเนอร์ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี