Przetwarzanie zamówień

Gdy klient kupi coś w Twoim sklepie online lub za pośrednictwem dowolnego innego kanału, spowoduje to pojawienie się nowego zamówienia na stronie Zamówienia platformy Shopify.

Co się dzieje, gdy otrzymasz zamówienie online

Gdy otrzymasz zamówienie online:

Co się dzieje, gdy przetwarzasz zamówienie Shopify POS

Gdy dokonujesz sprzedaży osobistej za pomocą Shopify POS:

  • Na stronie Zamówienia Shopify wyświetlane jest zamówienie ze statusem płatności Zapłacone lub Częściowo zapłacone.
  • Jeśli klient podał swój adres e-mail, otrzyma paragon POS e-mailem.

Typowy przebieg przetwarzania dla zamówień online

Każde zamówienie online przechodzi przez 3 etapy. Na każdym z nich w Shopify wymagana jest inna czynność. Możesz dokonać ustawienia umożliwiającego Shopify wykonanie tych czynności automatycznie lub wykonać je ręcznie:

Typowy przebieg przetwarzania dla zamówień online
Status zamówienia Co należy zrobić
1. Zamówienie zostało złożone. Zarejestruj płatność.
2. Zamówienie zostało opłacone. Realizuj zamówienie.
3. Zamówienie zostało zrealizowane i opłacone. Archiwizuj zamówienie.

Zależnie od swoich potrzeb biznesowych, możesz zautomatyzować proces przetwarzania zamówień, w części lub w całości, na każdym z jego etapów.

Automatyzuj przetwarzanie zamówień

Jeśli sprzedajesz produkty cyfrowe lub używasz usługi realizacji, możesz zautomatyzować proces przetwarzania zamówień, włączając następujące funkcje automatyczne:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo