Xác thực địa chỉ giao hàng cho đơn hàng

Nếu chi tiết địa chỉ giao hàng mà khách hàng nhập có thể không hợp lệ khi đặt đơn hàng, đơn hàng sẽ hiển thị vấn đề trên trang quản trị Shopify và đưa ra gợi ý để cập nhật chi tiết địa chỉ. Hệ thống đưa ra gợi ý xác thực địa chỉ khi chi tiết địa chỉ mà khách hàng dự định nhập có độ tin cậy cao. Điều này giúp bạn giảm số lượng đơn hàng có địa chỉ có thể không hợp lệ và giảm thiểu việc giao hàng trễ hoặc không thành công.

Tính năng này xác thực địa chỉ giao hàng của khách hàng sau khi đặt đơn hàng. Bạn có thể kích hoạt xác thực địa chỉ giao hàng khi thanh toán để nhắc khách hàng xác thực địa chỉ giao hàng của họ trước khi đặt đơn hàng.

Điều kiện hợp lệ để sử dụng tính năng xác thực địa chỉ giao hàng

Quy trình xác thực địa chỉ giao hàng tự động diễn ra đối với tất cả đơn hàng trực tuyến sắp tới. Tất cả thương nhân sử dụng gói bất kỳ đều có thể sử dụng tính năng xác thực địa chỉ giao hàng.

Có thể dùng tính năng xác thực địa chỉ cho địa chỉ giao hàng tại các quốc gia sau:

 • Úc
 • Áo
 • Bỉ
 • Bermuda
 • Séc
 • Đan Mạch
 • Quần đảo Faroe
 • Pháp
 • Guernsey
 • Ý
 • Liechtenstein
 • Luxembourg
 • Hà Lan
 • Ba Lan
 • Bồ Đào Nha
 • Slovenia
 • Hàn Quốc
 • Thụy Sĩ
 • Hoa Kỳ

Đơn hàng từ các quốc gia không được hỗ trợ vẫn được kiểm tra địa chỉ nhưng có thể không trả về nhiều gợi ý xác thực địa chỉ cụ thể bằng những đơn hàng từ các quốc gia được hỗ trợ.

Lọc đơn hàng theo trạng thái xác thực địa chỉ

Bạn có thể lọc danh sách Đơn hàng để hiển thị đơn hàng theo trạng thái xác thực địa chỉ giao hàng. Chọn Xác thực địa chỉ làm bộ lọc đơn hàng và chọn bộ lọc sẽ áp dụng cho chế độ xem đơn hàng:

 • Chưa xác thực: Hiển thị các đơn hàng không có trong quy trình xác thực địa chỉ. Đây có thể bao gồm các đơn hàng không có địa chỉ giao hàng.
 • Có vấn đề: Hiển thị các đơn hàng có cảnh báo hoặc lỗi xác thực địa chỉ.
 • Không có vấn đề: Hiển thị các đơn hàng đã được xác thực thành công.

Tìm hiểu thêm về lọc đơn hàng.

Các loại vấn đề về xác thực địa chỉ

Có 2 loại vấn đề chính về xác thực địa chỉ:

 • Cảnh báo: Nhận biết qua biểu tượng màu vàng, cảnh báo có thể dẫn đến việc giao hàng chậm hoặc không thành công và cần cập nhật trước khi thực hiện đơn hàng.
 • Lỗi: Nhận biết qua biểu tượng màu đỏ, lỗi có khả năng cao dẫn đến việc giao hàng chậm hoặc không thành công và cần cập nhật trước khi thực hiện đơn hàng. Lỗi khiến bạn không thể đánh dấu địa chỉ là hợp lệ.

Bạn được tùy ý quyết định thời điểm đánh dấu địa chỉ bị gắn cờ là hợp lệ. Việc thực hiện đơn hàng mà không giải quyết cảnh báo hoặc lỗi có thể dẫn đến giao hàng chậm hoặc không thành công đến khách hàng.

Giải quyết vấn đề với địa chỉ giao hàng

Để giảm bớt rủi ro giao hàng chậm hoặc không thành công, hãy giải quyết mọi cảnh báo hoặc lỗi xác thực địa chỉ giao hàng trong đơn hàng. Nếu không chắc chắn nên giải quyết vấn đề về xác thực như thế nào, bạn có thể liên hệ trực tiếp với khách hàng bằng cách gửi email yêu cầu họ cung cấp thêm thông tin.

Nếu xảy ra lỗi với địa chỉ giao hàng thì bạn không thể đánh dấu địa chỉ là hợp lệ.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng có vấn đề về xác thực địa chỉ giao hàng mà bạn muốn giải quyết.

 3. Trong mục Khách hàng, vào mục Địa chỉ giao hàng, nhấp vào Xem lại các vấn đề về địa chỉ.

 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn liên hệ với khách hàng để xác nhận địa chỉ, hãy nhấp vào Gửi email cho khách hàng để mở hộp thoại Gửi email cho khách hàng. Tìm hiểu thêm về liên hệ với khách hàng về đơn hàng của họ.

 5. Trong hộp thoại Chỉnh sửa địa chỉ giao hàng, địa chỉ giao hàng ban đầu hiển thị kèm theo vấn đề về địa chỉ bị gắn cờ cũng như địa chỉ giao hàng hợp lệ được gợi ý. Giải quyết vấn đề về địa chỉ bằng cách thực hiện bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

  • Nếu chọn tùy chọn Bản gốc, nhấp vào Đánh dấu là hợp lệ để chấp nhận địa chỉ giao hàng hiện tại mà không cập nhật gì. Bạn chỉ có thể thực hiện việc này khi không có lỗi cần giải quyết.
  • Nếu chọn tùy chọn Gợi ý, nhấp vào Sử dụng gợi ý để tự động cập nhật thông tin địa chỉ giao hàng.
  • Trong mục Bản gốc, nhấp vào Chỉnh sửa địa chỉ để cập nhật thủ công thông tin địa chỉ giao hàng. Khi cập nhật xong địa chỉ, nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí