Đã tạo địa điểm công ty

Yếu tố kích hoạt Đã tạo địa điểm công ty sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi công ty được thêm địa điểm mới.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo địa điểm công ty.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ cập nhật ghi chú về địa điểm công ty khi tạo địa điểm công ty mới

Trong quy trình làm việc ví dụ này, ghi chú về địa điểm sẽ được cập nhật khi tạo địa điểm mới cho công ty.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo địa điểm công ty

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, thêm địa điểm mới cho công ty.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo địa điểm công ty cho phép thực hiện thao tác với đối tượng CompanyLocation Graphql API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí