Lịch thanh toán đã đến hạn

Yếu tố kích hoạt Lịch thanh toán đã đến hạn sẽ bắt đầu quy trình làm việc vào ngày đến hạn trong lịch thanh toán.

Thao tác

Bạn có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Lịch thanh toán đã đến hạn.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email lời nhắc thanh toán khi lịch thanh toán đến hạn

Trong quy trình làm việc mẫu này, email lời nhắc thanh toán sẽ được gửi khi lịch thanh toán đến hạn.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Lịch thanh toán đã đến hạn

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo đơn hàng kiểm tra có điều khoản thanh toán là đến hạn khi nhận hàng. Nhấp vào Gửi hóa đơn để đặt ngày đến hạn cho lịch thanh toán và kích hoạt quy trình làm việc.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Lịch thanh toán đã đến hạn cho phép thực hiện các thao tác với đối tượng API Graphql lịch thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí