Dữ liệu được bảo vệ trong Shopify Flow

Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) là thông tin mà nếu chỉ có một mình hoặc được kết hợp thì có thể nhận dạng riêng một cá nhân. Nếu bạn sử dụng yếu tố kích hoạtthao tác do ứng dụng khác tạo ra trong Shopify Flow, ứng dụng đó sẽ có thể truy cập thông tin về cửa hàng, khách hàng, đơn hàng hoặc dữ liệu của doanh nghiệp khác dựa trên biến bạn chọn.

Các loại PII trong Shopify Flow

PII sau được cung cấp trong Shopify Flow, tùy thuộc vào yếu tố kích hoạtthao tác bạn sử dụng:

  • Thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm thông tin liên hệ như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Ứng dụng xử lý đơn hàng, quá trình thực hiện hoặc vận chuyển cũng yêu cầu quyền truy cập vào thông tin địa chỉ (như địa chỉ IP và vị trí địa lý), thông tin tác nhân người dùng (ví dụ như trình duyệt và hệ điều hành).
  • Thông tin cá nhân của chủ cửa hàng Shopify, bao gồm tất cả thông tin liên hệ của chủ cửa hàng như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ của tất cả địa điểm.
  • Thông tin cá nhân trong tài khoản nhân viên, bao gồm tất cả thông tin liên hệ của nhân viên như tên, địa chỉ email và số điện thoại.

Xác định PII trong Shopify Flow

Khi xây dựng điều kiện hoặc thao tác, các biến chứa PII được biểu thị bằng biểu tượng khiên chắn có ổ khóa bên cạnh tên biến. Nhấp vào biểu tượng để tìm hiểu thêm về dữ liệu được bảo vệ trong Shopify Flow.

Cách xử lý PII trong Shopify Flow

Sau đây là một số đề xuất cần cân nhắc khi xây dựng quy trình làm việc sử dụng PII:

  • Luôn tuân thủ những phương thức tối ưu trong xử lý dữ liệu nhạy cảm và đảm bảo tuân thủ mọi quy định hoặc chính sách hiện hành.
  • Chỉ thêm những biến thực sự cần thiết khi sử dụng thao tác từ các ứng dụng và dịch vụ khác.
  • Khi gửi email và thông báo (cả trong nội bộ và cho khách hàng), đảm bảo dữ liệu bạn gửi áp dụng cho người nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí