Đã tạo công ty

Yếu tố kích hoạt Đã tạo công ty sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi tạo công ty mới.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo công ty.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ cập nhật ghi chú về công ty khi tạo công ty

Trong quy trình làm việc ví dụ này, ghi chú về công ty sẽ được cập nhật khi tạo công ty mới.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo công ty

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một công ty.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo công ty cho phép thực hiện thao tác với đối tượng Company Graphql API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí