Đã xóa nhóm gói bán hàng

Yếu tố kích hoạt Đã xóa gói bán hàng bắt đầu quy trình làm việc khi có nhóm gói bán hàng bị xóa. Xem tài liệu về gói bán hàng để biết thêm thông tin.

Dữ liệu được cung cấp

Dữ liệu sau được cung cấp cho các quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã xóa gói bán hàng.

Dữ liệu được cung cấp cho quy trình làm việc có yếu tố kích hoạt này.
Dữ liệu Mô tả
ID nhóm gói bán hàng ID nhóm gói bán hàng đã bị xóa.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt

Để thử nghiệm quy trình làm việc đang hoạt động bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, bạn có thể:

  • Xóa nhóm gói bán hàng trong ứng dụng gói đăng ký.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí