Lần thanh toán gói đăng ký thành công

Yếu tố kích hoạt Lần thanh toán gói đăng ký thành công sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi lần thanh toán gói đăng ký đã thành công.

Dữ liệu được cung cấp

Dữ liệu sau được cung cấp cho các quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Lần thanh toán gói đăng ký thành công.

Dữ liệu được cung cấp cho quy trình làm việc có yếu tố kích hoạt này.
Dữ liệu Mô tả
lần thanh toán gói đăng ký Lần thanh toán gói đăng ký không thành công. Cho phép truy cập dữ liệu về GraphQL Admin API Đối tượng lần thanh toán gói đăng ký
đơn hàng Đơn hàng đã được tạo. Cho phép truy cập dữ liệu về API GraphQL Admin đối tượng Đơn hàng
hợp đồng đăng ký Hợp đồng đăng ký đã tạo. Cho phép truy cập dữ liệu về API GraphQL Admin Đối tượng hợp đồng đăng ký

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt

Để thử nghiệm quy trình làm việc đang hoạt động bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, bạn có thể:

  • Hoàn tất thanh toán cho gói đăng ký bằng số thẻ tín dụng 4242424242424242 với Shop Pay hoặc Stripe.
  • Hoàn tất thanh toán cho gói đăng ký bằng số thẻ tín dụng 4111111111111111 với Authorize.net.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí