Mục hàng trong đơn hàng thực hiện đã sẵn sàng để giao hàng tận nơi

Yếu tố kích hoạt Mục hàng trong đơn hàng thực hiện đã sẵn sàng để giao hàng tận nơi sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi mục hàng của đơn hàng thực hiện đã được chuẩn bị sẵn sàng để giao hàng tận nơi.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Mục hàng trong đơn hàng thực hiện đã sẵn sàng để giao hàng tận nơi.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ gửi email có chứa ID và địa điểm của đơn hàng thực hiện khi các mục hàng trong đơn hàng đó đã sẵn sàng để giao

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email sẽ được gửi khi các mục hàng của đơn hàng thực hiện đã được chuẩn bị sẵn sàng để giao hàng tận nơi.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Mục hàng trong đơn hàng thực hiện đã sẵn sàng để giao hàng tận nơi

Yếu tố kích hoạt này áp dụng cho quá trình thực hiện đơn hàng của bên thứ ba, không áp dụng cho sự kiện thực hiện thủ công. Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy liên hệ với dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba để tìm hiểu cách đặt đơn hàng thử nghiệm.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Mục hàng trong đơn hàng thực hiện đã sẵn sàng để giao hàng tận nơi cho phép thực hiện các thao tác với đối tượng Order Graphql API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí