Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán

Thao tác Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán sẽ đánh dấu đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc là đã thanh toán. Thao tác này sẽ không thu hồi thanh toán. Để biết thêm chi tiết về thời điểm đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán, hãy xem lại thông tin về các khoản thanh toán bị trì hoãn.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng, xác định đơn hàng cần đánh dấu là đã thanh toán. ID đơn hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán khi khách hàng đặt đơn hàng đó từ một địa chỉ email cụ thể

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, đơn hàng được đánh dấu là đã thanh toán khi khách hàng đặt đơn hàng đó từ một địa chỉ email cụ thể.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại thay đổi orderMarkAsPaid.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí