Xóa thẻ đơn hàng nháp

Thao tác Gỡ thẻ đơn hàng nháp sẽ gỡ các thẻ khỏi đơn hàng nháp kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Xóa thẻ đơn hàng nháp bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Xóa thẻ đơn hàng nháp.
Trường Mô tả
Thẻ Thẻ cần xóa khỏi đơn hàng nháp. Thẻ có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để xóa nhiều thẻ, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nhập riêng từng thẻ bằng cách gõ tên thẻ, sau đó nhấn phím enter.
  • Nhập nhiều thẻ bằng cách dùng dấu phẩy để phân tách từng thẻ. Xóa khoảng trắng giữa các dấu phẩy.

    Ví dụ: Nhập tag1,tag2,tag3 rồi nhấn phím enter sẽ ra kết quả tag1,tag2,tag3 hiển thị khi bắt đầu thực hiện thao tác. Khi đã thực hiện thao tác, ba thẻ riêng biệt sẽ bị xóa: tag1, tag2tag3.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Xóa thẻ đơn hàng nháp có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng nháp, xác định đơn hàng nháp có thẻ cần xóa. ID đơn hàng nháp được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể sử dụng thao tác Xóa thẻ đơn hàng nháp trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc xóa thẻ khi tạo đơn hàng nháp

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ active bị xóa khỏi tất cả các đơn hàng nháp mới tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi tagsRemove.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí