Gửi email nội bộ

Thao tác Gửi email nội bộ sẽ gửi email từ flow@shopify.com. Nếu bạn gặp sự cố khi nhận email từ Flow, hãy xác minh rằng email của bạn không lọc bỏ email từ địa chỉ này.

Vì không thể sử dụng biến để tùy chỉnh địa chỉ gửi email đến, thao tác Gửi email nội bộ là phương thức tối ưu để gửi email cho nhân viên. Để tự động hóa email gửi cho khách hàng, sử dụng Tự động hóa tiếp thị.

Trường

Thao tác Gửi email nội bộ bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Gửi email nội bộ.
Trường Mô tả
Địa chỉ email Địa chỉ email nhận được thông báo. Để gửi email cho nhiều người, hãy phân tách địa chỉ email bằng dấu phẩy. Bạn không thể sử dụng biến để tùy chỉnh địa chỉ email.
Chủ đề Chủ đề của email.
Thông báo Thông báo trong email.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Gửi email nội bộ trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi có người đặt đơn hàng trị giá trên 500 USD

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi có người đặt đơn hàng trị giá trên 500 USD.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí