Cập nhật ghi chú về công ty

Thao tác Cập nhật ghi chú về công ty sẽ cập nhật ghi chú trên trang công ty đối với công ty kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Cập nhật ghi chú về công ty bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Cập nhật trường ghi chú về công ty.
Trường Mô tả
Ghi chú Ghi chú cần áp dụng cho công ty.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Cập nhật ghi chú về công ty có một trường ẩn được thêm vào bằng yếu tố kích hoạt. Trường này, ID công ty, xác định công ty cần cập nhật. ID công ty được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể dùng thao tác Cập nhật ghi chú về công ty trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ thêm ghi chú cho công ty khi tạo một khoản hoàn tiền

Trong quy trình làm việc ví dụ này, ghi chú được thêm cho công ty khi tạo công ty mới.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi companyUpdate.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí