Thêm thẻ đơn hàng

Thao tác Thêm thẻ đơn hàng thêm một thẻ vào đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Thêm thẻ đơn hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Thêm thẻ đơn hàng.
Trường Mô tả
Thẻ Thẻ cần thêm vào đơn hàng. Thẻ có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để thêm nhiều thẻ, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nhập riêng từng thẻ bằng cách gõ tên thẻ, sau đó nhấn phím enter.
  • Nhập nhiều thẻ bằng cách dùng dấu phẩy để phân tách từng thẻ. Xóa khoảng trắng giữa các dấu phẩy.

    Ví dụ: Nhập tag1,tag2,tag3 rồi nhấn phím enter sẽ ra kết quả tag1,tag2,tag3 hiển thị khi bắt đầu thực hiện thao tác. Khi đã thực hiện thao tác, ba thẻ riêng biệt sẽ được thêm: tag1, tag2tag3.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Thêm thẻ đơn hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, ID đơn hàng (hoặc order.id), xác định đơn hàng cần thêm thẻ vào. ID đơn hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể sử dụng thao tác Thêm thẻ đơn hàng trong các quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt chứa dữ liệu đơn hàng, bao gồm:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khi đơn hàng có giá trị từ 100 đô la trở lên

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ contest_entry được thêm vào tất cả các đơn hàng có tổng giá từ 100,00 trở lên.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi tagsAdd.

Vấn đề thường gặp

Flow cho biết đã thêm thẻ nhưng thẻ này không có trên Trang quản trị.

Lý do: Một ứng dụng (thông thường) hoặc người dùng Tran quản trị đã ghi đè thẻ. Tình huống này xảy ra do nhiều ứng dụng sử dụng cùng các sự kiện, chẳng hạn như Đã tạo đơn hàng, giống như Flow. Flow thường kết thúc trước, sau đó các ứng dụng khác sẽ thực hiện chỉnh sửa không xét đến các thẻ mới.

Giải pháp: Giải pháp tốt nhất là cho phép ứng dụng thực hiện thao tác trong Flow mà bạn có thể gọi sau khi Flow chạy. Nếu không có thao tác như vậy, bạn nên liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để hỏi cách tránh ghi đè thẻ. Nếu không thể khắc phục sự cố với ứng dụng, bạn có thể thử chèn bước "Chờ" trong Flow để trì hoãn khi Flow thêm thẻ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí