Thêm thẻ đơn hàng

Thao tác Thêm thẻ đơn hàng thêm một thẻ vào đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Thêm thẻ đơn hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Thêm thẻ đơn hàng.
Trường Mô tả
Thẻ Thẻ cần thêm vào đơn hàng. Thẻ có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để thêm nhiều thẻ, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nhập riêng từng thẻ bằng cách gõ tên thẻ, sau đó nhấn phím enter.
  • Nhập cùng lúc nhiều thẻ bằng cách dùng dấu phẩy để phân tách từng thẻ. Xóa khoảng trắng giữa các dấu phẩy.

    Ví dụ: Nhập tag1,tag2,tag3 rồi nhấn phím enter sẽ ra kết quả tag1,tag2,tag3 hiển thị khi bắt đầu thực hiện thao tác. Khi đã thực hiện thao tác, ba thẻ riêng biệt sẽ được thêm: tag1, tag2tag3.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Thêm thẻ đơn hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng, xác định đơn hàng để thêm thẻ vào. ID đơn hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể sử dụng thao tác Thêm thẻ đơn hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khi tạo đơn hàng

Trong quy trình làm việc ví dụ này, thẻ new được thêm vào tất cả đơn hàng mới tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi tagsAdd.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí