Sipariş etiketi ekle

Sipariş etiketi ekle işlemi, iş akışını tetikleyen siparişe bir etiket ekler.

Alanlar

Sipariş etiketi ekle işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Sipariş etiketi ekle işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Etiketler Bir siparişe eklenen etiketler. Etiketler büyük/küçük harf duyarlıdır. Birden fazla etiket eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Etiketi yazıp ardından enter tuşuna basarak her etiketi ayrı ayrı girin.
  • Birden fazla etiketi virgüllerle ayırarak girin. Virgüller arasında boşluk olmamalıdır.

    Örneğin, etiketleri etiket1,etiket2,etiket3 şeklinde girip Enter tuşuna basmak, işlemde başlangıçta etiket1,etiket2,etiket3 görüntülenmesiyle sonuçlanır. İşlem gerçekleştirildiğinde üç ayrı etiket eklenir: etiket1, etiket2 ve etiket3.

Tetikleyiciler

Sipariş etiketleri ekle işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Bu Sipariş numarası (veya order.id) alanı, etiketlerin ekleneceği siparişi tanımlar. Sipariş numarası varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Sipariş etiketleri ekle işlemi, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Sipariş 100 USD veya daha fazla olduğunda etiket ekleyen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında contest_entry etiketi, toplam fiyatı 100,00 veya daha fazla olan tüm siparişlere eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için tagsAdd mutasyonunu inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene