Sipariş etiketi ekle

Sipariş etiketi ekle işlemi, iş akışını tetikleyen siparişe bir etiket ekler.

Alanlar

Sipariş etiketi ekle işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Sipariş etiketi ekle işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Etiketler Bir siparişe eklenen etiketler. Etiketler büyük/küçük harf duyarlıdır. Birden fazla etiket eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Etiketi yazıp ardından enter tuşuna basarak her etiketi ayrı ayrı girin.
  • Birden çok etiketi virgüllerle ayırarak aynı anda girin. Virgüller arasındaki boşluklar kaldırılmıştır.

    Örneğin, etiketleri tag1,tag2,tag3 şeklinde girip ardından enter tuşuna basmak işlemde başlangıçta tag1,tag2,tag3 görüntülenmesiyle sonuçlanır. İşlem yapıldığında üç ayrı etiket eklenir: tag1, tag2 ve tag3.

Tetikleyiciler

Sipariş etiketleri ekle işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan, Sipariş numarası, etiket eklenecek siparişi tanımlar. Sipariş numarası varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Sipariş etiketleri ekle işlemi, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Sipariş oluşturulduğu zaman etiket ekleyen iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, new etiketi yeni oluşturulan tüm siparişlere eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için tagsAdd mutasyonunu inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene