Segmentte müşteri ara

Müşteri verileri kullanılan iş akışlarında, müşterinin seçili segmentin üyesi olup olmadığını belirlemek için segment işleminde Segmentte müşteri ara işlemini kullanabilirsiniz.

Alanlar

Segmentte müşteri ara işlemi aşağıdaki alanları içerir.

Bir segmentte müşteri ara işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Bir segment seçin Gereklidir. Müşteri verilerinin alınacağı segment. Bu menüdeki seçenekler mağazanızdaki mevcut müşteri segmentlerinden gelir.

Döndürülen veriler

Segmentte müşteri ara işlemi tek başına mağazanızda doğrudan işlem gerçekleştirmez. Bunun yerine, sorgunuza dayalı olarak mağazanızdan verileri ayıklar ve bu verileri iş akınızdaki sonraki adımlarda kullanılmaya uygun hale getirir.

İş akışına Segmentte müşteri ara işlemini eklediğinizde bu işlemi izleyen adımlar için değişken seçicide Müşteri segmenti üyeliğini ara değişkeni kullanılabilir. İzleyen durumlarda veya işlemlerde verileri kullanmak için yapılandırma panelinin Döndürülen veriler bölümünde Segmentte müşteri ara'yı seçin.

Tetikleyiciler

Segmentte müşteri ara işlemi müşteri sağlayan tüm iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Yeni müşteri listesinin gönderilip alındığı ve bu müşterilerin geçen hafta sipariş verip vermediğinin kontrol edildiği iş akışı örneği. Geçen hafta sipariş vermemiş müşterilerin listesine dahili e-posta gönderilir.

Bu örnek iş akışında, bir iş akışı her pazar saat 12:30'da başlayacak şekilde planlandı. Segmentte müşteri ara işlemi, geçen hafta yeni müşterilerin sipariş verip vermediğini belirlemek için kullanılır. Sipariş vermemiş müşterilerin listesini içeren dahili bir e-posta gönderilir.

API ayrıntıları

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene