Klant in een segment opzoeken

In workflows waarin klantgegevens worden gebruikt, kun je met de actie Klant in een segment opzoeken bepalen of een klant lid is van het geselecteerde segment.

Velden

De actie Klant in een segment opzoeken bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Klant in een segment opzoeken.
Veld Beschrijving
Een segment selecteren Vereist. Het segment waaruit klantgegevens moeten worden opgehaald. De opties in dit menu worden opgehaald uit de klantsegmenten die beschikbaar zijn in je winkel.

Geretourneerde gegevens

De actie Klant in een segment opzoeken zelf heeft geen directie actie in je winkel tot gevolg. In plaats daarvan worden gegevens uit je winkel op basis van de query geëxtraheerd en worden ze beschikbaar voor gebruik in de volgende stappen van de workflow.

Wanneer je een actie Klant in een segment opzoeken aan een workflow toevoegt, is er bij stappen die op deze actie volgen een variabele Klant in een segment opzoeken beschikbaar in de variabelenkiezer. Als je de gegevens in de volgende staat of acties wil gebruiken, selecteer je Klant in een segment opzoeken in de sectie Geretourneerde gegevens van het configuratiepaneel.

Triggers

De actie Klant in een segment opzoeken kan worden gebruikt in elke workflow die in een klant resulteert:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een lijst met nieuwe klanten verzendt en ophaalt en die controleert of klanten in de afgelopen week een bestelling hebben geplaatst. In een interne e-mail wordt een lijst met klanten verzonden die de afgelopen week geen bestelling hebben geplaatst.

In deze voorbeeldworkflow wordt elke zondag om 12:30 uur een workflow uitgevoerd. Met de actie Klant in een segment opzoeken wordt bepaald of nieuwe klanten in de afgelopen week een bestelling hebben geplaatst. Er wordt een interne e-mail verzonden met een lijst met klanten die geen bestelling hebben geplaatst.

API-gegevens

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis