Klant in een segment opzoeken

In workflows waarin klantgegevens worden gebruikt, kun je met de actie Klant in een segment opzoeken bepalen of een klant lid is van het geselecteerde segment. Je kunt deze actie in elke workflow gebruiken, waaronder de trigger*Geplande tijd. In een workflow met de trigger **Geplande tijd* begint de workflow op een tijd die je hebt opgegeven in plaats van als reactie op een gebeurtenis. Gegevens worden niet automatisch opgenomen omdat er geen specifieke gebeurtenis in je winkel of een app is waardoor de workflow start.

Velden

De actie Klant in een segment opzoeken bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Klant in een segment opzoeken.
Veld Beschrijving
Een segment selecteren Vereist. Het segment waaruit klantgegevens moeten worden opgehaald. De opties in dit menu worden opgehaald uit de klantsegmenten die beschikbaar zijn in je winkel.

Geretourneerde gegevens

De actie Klant in een segment opzoeken zelf heeft geen directie actie in je winkel tot gevolg. In plaats daarvan worden gegevens uit je winkel op basis van je query geëxtraheerd en komen ze beschikbaar voor gebruik in de volgende stappen van je workflow.

Wanneer je een actie Klant in een segment opzoeken aan een workflow toevoegt, is er bij stappen die op deze actie volgen een variabele Klant in een segment opzoeken beschikbaar in de variabelenkiezer. Als je de gegevens wilt gebruiken die door je query zijn geëxtraheerd in de volgende staat of acties, selecteer je Klant in een segment opzoeken in de sectie Geretourneerde gegevens van het configuratiepaneel. Gebruik voor z variabelen het object customerSegmentMembership.

Triggers

De actie Klant in een segment opzoeken kan in elke workflow worden gebruikt.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een lijst met nieuwe klanten verzendt en ophaalt en die controleert of klanten in de afgelopen week een bestelling hebben geplaatst. In een interne e-mail wordt een lijst met klanten verzonden die de afgelopen week geen bestelling hebben geplaatst.

In deze voorbeeldworkflow wordt elke zondag om 12:30 uur een workflow uitgevoerd. Met de actie Klant in een segment opzoeken wordt bepaald of nieuwe klanten in de afgelopen week een bestelling hebben geplaatst. Er wordt een interne e-mail verzonden met een lijst met klanten die geen bestelling hebben geplaatst.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis