Productvariant verwijderen

Met de actie Productvariant verwijderen verwijder je de opgegeven productvariant.

Op deze pagina

Triggers

De actie Productvariant verwijderen heeft een verborgen veld dat is toegevoegd door de trigger. Dit veld, Variant-ID, bepaalt welke variant wordt verwijderd. De variant-ID is een standaardinstelling en kan niet worden gewijzigd.

De actie Productvariant verwijderen kan worden gebruikt in workflows met een actie Productvariantgegevens ophalen, of triggers die een product of een variant bevatten, zoals:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow waarmee een productvariant wordt verwijderd die niet op voorraad is

In deze voorbeeldworkflow wordt een productvariant verwijderd wanneer deze een week lang niet op voorraad is geweest.

API-gegevens

Bekijk voor meer informatie de mutatie productVariantDelete.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis