Betaling vastleggen

Met de actie Betaling vastleggen leg je de betaling vast voor de bestelling die de workflow triggert.Als je 'Betaling vastleggen' wilt gebruiken in je workflow, stel je het vastleggen van handmatige betalingen in het Shopify-beheercentrum in.

Je kunt bijvoorbeeld een workflow aanmaken die de trigger Bestelling aangemaakt en de actie Betaling vastleggen gebruikt. De trigger Bestelling aangemaakt start een workflow pas nadat een nieuwe bestelling is aangemaakt en volgt een bestelling niet op nieuwe transacties. Als de bestelling is bewerkt of een upsell na aankoop heeft, wordt de nieuwe betaling niet vastgelegd. In dat geval gebruik je de trigger Bestellingstransactie aangemaakt, die een workflow start telkens wanneer een nieuwe transactie voor een bestelling wordt aangemaakt.

Op deze pagina

Triggers

De trigger voegt een verborgen veld toe aan de actie Betaling vastleggen. Dit veld, Bestellings-ID, identificeert de bestelling waarvoor de betaling moet worden vastgelegd. De bestellings-ID is standaard ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

Je kunt de actie Betaling vastleggen gebruiken in workflows die beginnen met de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die de betaling voor een bestelling vastlegt wanneer het risiconiveau gemiddeld of laag is

In deze voorbeeldworkflow wordt de betaling vastgelegd voor een bestelling wanneer het risiconiveau gemiddeld of laag is.

API-gegevens

Bekijk het Transactieobject voor meer informatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis