Betalingsherinnering versturen

De actie Betalingsherinnering verzenden verzendt een betalingsherinnering voor het betalingsschema dat de workflow met de stap Vervaldatum betalingsschema bereikt heeft getriggerd.

Op deze pagina

Triggers

Door de trigger wordt een verborgen veld toegevoegd aan de actie Betalingsherinnering verzenden. Dit veld, PaymentSchedule-ID, identificeert het betalingsschema waarvoor een betalingsherinnering moet worden verzonden. De betalingsschema-ID is standaard ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

De actie Betalingsherinnering sturen kan worden gebruikt in workflows die met de volgende triggers beginnen:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een betalingsherinnering verzendt als een betaling volgens de planning verschuldigd is. Te lezen is: Start wanneer het betalingsschema verschuldigd is, wacht 20 seconden, verzend betalingsherinnering

In deze voorbeeldworkflow wordt een betalingsherinnering verzonden voor het betalingsschema dat verschuldigd is.

API-gegevens

Bekijk Een betalingsherinnering verzenden voor meer informatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis