Orderregelitem toevoegen

Met de actie Orderregelitem toevoegen wordt een productvariant toegevoegd aan de bestelling die de workflow start. Met deze actie kun je een gratis of betaalde productvariant toevoegen waar de betaling voor bedoeld is.

De actie Orderregelitem toevoegen wordt uitgevoerd nadat het afrekenen is voltooid, dus klanten zien de orderregel alleen als ze hun bestelling bekijken.

Op deze pagina

Velden

De actie Orderregelitem toevoegen bevat de volgende velden.

Veld Beschrijving
Productvariant Vereist. Klik op de knop Bladeren in dit veld om een productvariant in je winkel te selecteren.

Dit veld ondersteunt ook handmatig invoeren van de GID van een productvariant om te identificeren welk product aan de bestelling moet worden toegevoegd. De indeling van de GID is gid://shopify/ProductVariant/, gevolgd door het variant-ID-nummer.

Je gaat bijvoorbeeld naar de pagina van een variant in het Shopify-beheercentrum. De URL in de adresbalk van je browser is https://admin.shopify.com/store/shopname/products/1234567/variants/36485954240671. De variant-ID is 36485954240671 en de GID van de productvariant is gid://shopify/ProductVariant/36485954240671.
Aantal Vereist. De hoeveelheid product die de workflow aan een bestelling toevoegt. De hoeveelheid kan alleen een positief getal groter dan nul zijn. Dit veld ondersteunt Liquid. Eventuele Liquid resulteert in een runtime-fout als het niet in een getal resulteert.
Dubbele varianten toestaan Wanneer dit is ingeschakeld, wordt de varianthoeveelheid aan de bestelling toegevoegd, zelfs als de variant al deel uitmaakt van de bestelling.
E-mail bestellingsupdates naar de klant Wanneer dit is ingeschakeld, meldt de workflow alle wijzigingen in de bestelling aan de klant, inclusief extra betalingen.
Opmerking bestelling tijdlijn Wanneer tekst wordt ingevoerd, voegt de workflow deze als een notitie toe aan de bestellingstijdlijn.

Triggers

De actie Orderregelitem toevoegen heeft een verborgen veld dat toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Bestellings-ID, bepaalt aan welke bestelling regels toegevoegd worden. De bestellings-ID is standaard ingesteld en kan niet bewerkt worden.

De actie Orderregel van bestelling toevoegen kan worden gebruikt in workflows met de actie 'Bestellingsgegevens ophalen' of in triggers die een bestelling bevatten, zoals:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die orderregels toevoegt wanneer een bestelling wordt aangemaakt die meer dan 10.000 kost

In deze voorbeeldworkflow wordt een gratis artikel aan een bestelling toegevoegd wanneer de kosten van de bestelling hoger zijn dan $ 10.000.

API-gegevens

Bekijk de mutatie order​Edit​Add​Variant voor meer informatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis