Gegevens van conceptbestellingen ophalen

In workflows die gegevens van conceptbestellingen gebruiken kun je de actie Gegevens van conceptbestellingen ophalen gebruiken om gegevens van conceptbestellingen op te halen uit je winkel. Je kunt deze actie in alle workflows gebruiken, inclusief de trigger Gepland tijdstip. In een workflow die gebruikmaakt van de trigger Gepland tijdstip start de workflow op een tijdstip dat je hebt opgegeven, in plaats van als resultaat van een evenement. Omdat er geen specifiek evenement in je winkel of vanuit een app is om de workflow te starten, worden er geen gegevens automatisch toegevoegd.

Velden

De actie Gegevens van conceptbestellingen ophalen bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Gegevens van conceptbestellingen ophalen.
Veld Beschrijving
Gegevens sorteren op Vereist. De parameters die bepalen hoe de gegevens die door de zoekquery zijn opgehaald gesorteerd worden.
Maximumaantal conceptbestellingen Vereist. Het maximumaantal conceptbestellingen dat kan worden geretourneerd door de zoekquery die je selecteert.
Een query selecteren om gegevens te filteren Vereist. De zoekquery waarmee de gegevens die worden gebruikt in de workflow, worden opgehaald. Selecteer Geavanceerd om je eigen query voor conceptbestellingen aan te maken met de API-zoeksyntaxis van Shopify.
Query bewerken De zoekquery die gebruikt wordt om conceptbestellingen te selecteren. Deze query kan bewerkt worden om de resultaten aan te passen.

Geretourneerde gegevens

De actie Gegevens van conceptbestellingen ophalen zelf heeft geen directie actie in je winkel tot gevolg. In plaats daarvan worden gegevens uit je winkel opgehaald op basis van je query en worden deze gegevens beschikbaar gemaakt voor gebruik in daaropvolgende stappen in je workflow.

Wanneer je een actie Gegevens van conceptbestellingen ophalen aan een workflow toevoegt, is er bij stappen die op deze actie volgen een variabele Gegevens van conceptbestellingen ophalen beschikbaar in de variabelenkiezer. Als je de gegevens wilt gebruiken die door je query zijn geëxtraheerd in de volgende staat of acties, selecteer je Gegevens van conceptbestellingen ophalen in het gedeelte Geretourneerde gegevens van het configuratiepaneel. Gebruik voor aangepaste variabelen het object getDraftOrderData.

Triggers

De actie Gegevens van conceptbestellingen ophalen kan in elke workflow gebruikt worden.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die één keer per week wordt herhaald, controleert conceptbestellingen die in de afgelopen week zijn gemaakt en stuurt een e-mail om de conceptbestellingen te controleren als de totale prijs van de conceptbestellingen 500 USD of meer is.

In deze voorbeeldworkflow wordt elke zondag om 09.00 uur een workflow uitgevoerd. De actie Gegevens van conceptbestellingen ophalen wordt gebruikt om gegevens te verzamelen voor conceptbestellingen die in de afgelopen week zijn aangemaakt. Als het totale bedrag van een conceptbestellingen gelijk aan, of groter is dan 500 USD, wordt er een interne e-mail verzonden om de conceptbestellingen te controleren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis