Gegevens abonnementscontracten ophalen

In workflows waarin gegevens van abonnementscontracten worden gebruikt, kun je met de actie Gegevens van abonnementscontracten ophalen informatie over abonnementscontracten ophalen uit je winkel.

Configuratie

Velden

De actie Abonnementscontractgegevens ophalen bevat de volgende velden, die worden gebruikt om de query op te bouwen:

Velden die worden gebruikt in de acties Gegevens ophalen.
Veld Beschrijving
Gegevens sorteren op Vereist. De parameters die bepalen hoe de gegevens die door de zoekquery zijn opgehaald gesorteerd worden.
Maximaal aantal resultaten Vereist. Het maximumaantal resultaten dat kan worden geretourneerd door de zoekquery die je selecteert. Je kunt er maximaal 100 tegelijk retourneren.
Query Vereist. Kies uit veelgebruikte query's of selecteer Geavanceerd om een eigen query te maken.

Tekenreeks query

Dit is een voorbeeldquery voor het verkrijgen van abonnementscontracten met de status ACTIVE:

status: ACTIVE

De variabele status is een filter dat beschikbaar is in de query Abonnementscontracten.Je kunt deze variabele meerdere keren gebruiken.

Bij het opvragen van gegevens is het volgende handig om te weten:

  • Lijst met beschikbare filters - Query's moeten een bepaalde syntaxis volgen.
  • Veldnamen voor alle query's zijn te vinden in de ontwikkelaarsdocumentatie voor het QueryRoot-object.
  • Queryveldwaarden worden niet altijd gedocumenteerd. In sommige gevallen kun je de waarden vinden door naar de API-documentatie te kijken. Je kunt ook vaak de veldwaarden in de URL's in het Shopify-beheercentrum vinden wanneer je filtert. Als je bijvoorbeeld enkele querywaarden voor bestellingen wilt zoeken, filter je de pagina Bestellingen in het Shopify-beheercentrum en controleer je de URL.
  • Je kunt een zoekopdracht uitvoeren of testen in je winkel met behulp van de Shopify GraphiQL-app.
  • Let op wat er gebeurt als de query mislukt. Vaak retourneert de API alle resultaten (in plaats van geen resultaten).

Geretourneerde gegevens

Alle acties Gegevens ophalen retourneren een lijst met tussen de 0 en 100 bronnen. Afhankelijk van waarvoor de lijst bedoeld is, kun je deze gegevens op verschillende manieren gebruiken:

  • Als je elk artikel in de lijst afzonderlijk wilt verwerken, bijvoorbeeld om een tag voor elk toe te voegen, kun je de actie Voor elk gebruiken.
  • Als je gegevens wilt verzamelen, zoals het aantal geretourneerde resultaten, kun je de actie Aantal of Som gebruiken.
  • Als je de lijst wilt exporteren, bijvoorbeeld voor het verzenden van een e-mail met alle artikelen, kun je geretourneerde gegevens rechtstreeks in vervolgacties gebruiken.

Gebruik de variabele Abonnementscontractgegevens ophalen, een lijst met abonnementscontracten, om toegang te krijgen tot de geretourneerde gegevens in stappen die op deze actie volgen. Je kunt deze variabele zowel in voorwaarden als in acties gebruiken. Je kunt de lijst met bestellingen bijvoorbeeld als volgt verzenden in een actie Interne e-mail verzenden:

{% for single_contract in GetSubscriptionContractData %}
- {{ single_contract.name }}
{% endfor %}

Triggers

Je kunt deze actie in elke workflow gebruiken, waaronder de trigger*Geplande tijd. In een workflow met de trigger **Geplande tijd* begint de workflow op een tijd die je hebt opgegeven in plaats van als reactie op een gebeurtenis. Gegevens worden niet automatisch opgenomen omdat er geen specifieke gebeurtenis in je winkel of een app is waardoor de workflow start.

API-referentie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis