Gegevens abonnementscontracten ophalen

In workflows waarin gegevens van abonnementscontracten worden gebruikt, kun je met de actie Gegevens van abonnementscontracten ophalen informatie over abonnementscontracten ophalen uit je winkel. Je kunt deze actie in elke workflow gebruiken, waaronder de trigger*Geplande tijd. In een workflow met de trigger **Geplande tijd* begint de workflow op een tijd die je hebt opgegeven in plaats van als reactie op een gebeurtenis. Gegevens worden niet automatisch opgenomen omdat er geen specifieke gebeurtenis in je winkel of een app is waardoor de workflow start.

Velden

De actie Gegevens abonnementscontracten ophalen bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Gegevens abonnementscontracten ophalen.
Veld Beschrijving
Maximumaantal abonnementscontracten Vereist. Het maximumaantal abonnementscontracten dat kan worden geretourneerd door de zoekquery die je selecteert.
Een query selecteren om gegevens te filteren Vereist. De zoekquery waarmee de gegevens die worden gebruikt in de workflow, worden opgehaald. Selecteer Geavanceerd om je eigen query voor abonnementscontracten aan te maken met de API-zoeksyntaxis van Shopify.
Query bewerken De zoekquery die wordt gebruikt om abonnementscontracten te selecteren. Je kunt deze query bewerken om de resultaten aan te passen.

Geretourneerde gegevens

De actie Gegevens van abonnementscontracten ophalen zelf heeft geen directe actie in je winkel tot gevolg. In plaats daarvan worden gegevens uit je winkel op basis van de query geëxtraheerd en worden ze beschikbaar voor gebruik in de volgende stappen van de workflow.

Als je de actie Gegevens abonnementscontracten ophalen aan een workflow toevoegt, is voor de stappen die op deze actie volgen de variabele Gegevens abonnementscontracten ophalen beschikbaar in de variabelenkiezer. Als je de gegevens wilt gebruiken die door je query zijn geëxtraheerd in de volgende staat of acties, selecteer je Gegevens abonnementscontracten ophalen in het gedeelte Geretourneerde gegevens van het configuratiepaneel. Gebruik voor aangepaste variabelen het object getSubscriptionContractData.

Triggers

De actie Gegevens abonnementscontracten ophalen kan in elke workflow worden gebruikt.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis