Få uppgifter om prenumerationskontrakt

I arbetsflöden som använder prenumerationskontraktsdata kan du använda åtgärden Hämta prenumerationskontraktsdata för att hämta prenumerationskontraktsinformation från din butik. Du kan använda den här åtgärden i alla arbetsflöden, inklusive utlösaren för schemalagd tid. I ett arbetsflöde som använder utlösaren för schemalagd tid startar arbetsflödet vid en tidpunkt som du har angett, snarare än som ett resultat av en händelse. Eftersom det inte finns någon specifik händelse i din butik eller från en app som startar arbetsflödet ingår ingen data automatiskt.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Hämta prenumerationskontraktdata innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Hämta prenumerationskontraktdata.
Fält Beskrivning
Maximalt antal prenumerationskontrakt Krävs. Maxantalet prenumerationskontrakt som kan returneras av sökfrågan du väljer.
Välj en fråga för att filtrera data Krävs. Sökfrågan som erhåller de data som ska användas i arbetsflödet. Välj Avancerat för att skapa en egen prenumerationskontraktsfråga genom att använda söksyntax i Shopifys API.
Redigera fråga Sökfrågan som används för att välja prenumerationskontrakt. Den här frågan kan redigeras för att anpassa resultaten.

Returnerade data

Åtgärden Hämta prenumerationskontraktsdata vidtar ingen direkt åtgärd i din butik. I stället extraherar den data från din butik baserat på din fråga, och gör dessa data tillgängliga för användning i efterföljande steg i ditt arbetsflöde.

När du lägger till åtgärden Hämta prenumerationskontraktsdata i ett arbetsflöde, har steg som följer den här åtgärden en Hämta prenumerationskontraktsdata-variabel tillgänglig i variabelväljaren. Välj Hämta prenumerationskontraktsdata i avsnittet Returnerade data på konfigurationspanelen för att använda data som har extraherats av din fråga i följande villkor eller åtgärder. Använd objektet getSubscriptionContractData för anpassade variabler.

Utlösare

Åtgärden Hämta prenumerationskontraktdata kan användas i alla arbetsflöden.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis