Skapa URL-omdirigering

Åtgärden Skapa omdirigerings-URL skapar en omdirigerings-URL som överför trafik från en webbsida till en annan.

Fält

Åtgärden Skapa omdirigerings-URL innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Skapa omdirigerings-URL.
Fält Beskrivning
Väg Krävs. URL som kunderna omdirigeras bort från. URL som används i det här fältet måste representera en befintlig URL i din butik.
Mål Krävs. URL som kunder omdirigeras till. URL som används i det här fältet kan vara en befintlig URL i butiken eller en extern destination.
Skriv över befintlig omdirigering När det är markerat skapas en omdirigering även om det redan finns en omdirigering för den ursprungliga URL:en som kunderna omdirigeras bort från.

Utlösare

Åtgärden Skapa omdirigerings-URL kan användas i alla arbetsflöden.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som omdirigerar besökare från en raderad produkt till en annan sida

I det här arbetsflödet skapas en URL-omdirigering när en produkt raderas. Omdirigeringen skickar besökare från den raderade produktsidan till en sida med mer information om utgångna produkter.

API-uppgifter

För mer information, granska urlRedirectCreate-mutationen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis