Uppdatera orderanteckning

Åtgärden uppdatera orderanteckning uppdaterar anteckningarna på en ordersida för ordern som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden uppdatera orderanteckning innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Uppdatera orderanteckning.
Fält Beskrivning
Observera Anteckningen som ska tillämpas på ordern.

Utlösare

Åtgärden Uppdatera orderanteckning har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Order-ID identifierar ordern som ska uppdateras. Order-ID är inställd som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Uppdatera orderanteckning kan användas i arbetsflöden som startar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en anteckning i en order när en återbetalning skapas

I det här exempelarbetsflödet läggs en anteckning till i en order när det har skapats en återbetalning för den.

API-uppgifter

För mer information, granska orderUppdatering-mutationen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis