Orderrisk analyserad

Utlösaren Order riskanalyserad startar ett arbetsflöde när en orders bedrägerianalys är slutförd. Denna utlösare åberopas endast för Shopify-riskbedömningar och inte för tredjepartsbedömningar.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Orderrisk analyserad.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som annullerar en order om risknivån är hög

I det här exempelarbetsflödet annulleras en order om risknivån är hög.

Testa utlösaren ”Orderrisk analyserad”

Skapa en testorder som utlöser Shopifys bedrägerianalys för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren Orderrisk analyserad kan åtgärder vidtas med "Order Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis