Orderrisk analyserad

Utlösaren "Orderrisk analyserad" startar när en orders bedrägerianalys har slutförts.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Orderrisk analyserad.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som annullerar en order om risknivån är hög

I det här exempelarbetsflödet annulleras en order om risknivån är hög.

Testa utlösaren "Beställningsrisk har analyserats"

Skapa en testorder som utlöser Shopifys bedrägerianalys för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren Orderrisk analyserad kan åtgärder vidtas med "Order Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis