Distributionsordrar har slagits samman

Utlösaren Distributionsorder sammanslagen startar ett arbetsflöde när en distributionsorder slås ihop antingen av dig eller av en tredjepartsapp. Arbetsflöden som använder denna utlösare tillämpas på den nyligen kombinerade distributionsordern med alla tillhörande poster.

Data som tillhandahållits

Följande data tillhandahålls till arbetsflöden som börjar med utlösaren Sammanslagen distributionsorder.

Data som tillhandahålls till arbetsflöden med utlösaren.
Data Beskrivning
fulfillmentOrder Distributionsordern som skapades. Tillåter åtkomst till data på Distributionsorder-objektet GraphQL Admin API

Testa utlösaren

Om du vill testa ett aktivt arbetsflöde som börjar med den här utlösaren så kan du göra följande åtgärder:

  • Sammanfoga en distributionsorder i Shopify-admin: Välj en order som har flera poster från sidan Ordrar. Dela upp distributionsordern för att sedan sammanfoga den.
  • Kontakta din orderhanteringsapp från tredjepart för att få dem att sammanfoga en distributionsorder med hjälp av ett fulfillmentOrderMerge-mutationsobjekt .

Åtgärder

Denna utlösare tillhandahåller en distributionsorder och låter dig använda alla åtgärder som kräver en distributionsorder, som bland annat:

Distributionsorder-objekt låter dig komma åt andra data, som till exempel den tillhörande ordern. Den kan användas med följande orderåtgärder:

Distributionsordrar innehåller också datalistor, till exempel poster. Med hjälp av För varje-åtgärd kan du bläddra igenom dessa listor och utföra åtgärder för varje objekt.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när distributionsordrar har slagits samman

I det här exempelarbetsflödet skickas ett internt e-postmeddelande när distributionsordrar slås samman.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis