Distributionsorder annullerad

Utlösaren för Distributionsorder annullerad startar ett arbetsflöde när en distributionsorder annullerats, antingen av dig eller av en distributionstjänst.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Distributionsorder annullerad.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en distributionsorder har annullerats

I det här exempelarbetsflödet skickas ett internt e-postmeddelande när en distributionsorder annulleras.

Testar utlösaren ”Distributionsorder annullerad”

Denna utlösare gäller för tredjepartsdistributioner, inte för manuella distributionshändelser. Om du vill testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren, kontakta din tredjeparts distributionstjänst för att ta reda på hur du lägger en testorder.

API-uppgifter

Med utlösaren Distributionsorder annullerad kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis