Radartiklar för order i din distributionsorder är förberedda för lokal leverans

Utlösaren Poster i distributionsorder förbereds för lokal leverans startar ett arbetsflöde när posterna i en distributionsorder förbereds för lokal leverans.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Poster i distributionsorder förbereds för lokal leverans.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande med en orders ID och plats för en order när orderns radartiklar är redo för leverans

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en orders radartiklar är förberedda för lokal leverans.

Testa utlösaren för radartiklarna för distributionsorder som är förberedda för lokal leverans

Denna utlösare gäller för tredjepartsdistributioner, inte för manuella distributionshändelser. Om du vill testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren, kontakta din tredjeparts distributionstjänst för att ta reda på hur du lägger en testorder.

API-uppgifter

Med utlösaren Poster i distributionsorder förbereds för lokal leverans kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis