Order raderad

Utlösaren "Order raderad" startar ett arbetsflöde när en användare i din organisation eller en app från tredje part raderar en order.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Order raderad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en order raderas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en order raderas.

Testa utlösaren ”Order borttagen”

Radera ett orderutkast för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren "Order raderad" kan åtgärder vidtas med "Order Graphql API"-objektet.

Raderade objekt är inte tillgängliga i API. Order-ID är den enda uppgift du kan få när en order raderas. Övriga uppgifter är inte tillgängliga.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis