Poster i distributionsorder förbereds för hämtning

Utlösare för Radartiklarna för din distributionsorder är förberedda för upphämtning startar ett arbetsflöde när en eller flera artiklar i en order är förberedda för upphämtning.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som börjar med ulösaren Radartiklarna för din distributionsorder är förberedda för upphämtning.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en ordertagg när radartiklarna i en distributionsorder är redo för upphämtning

I det här exempelarbetsflödet tillämpas en ordertagg när radartiklarna i en distributionsorder är förberedda för upphämtning.

Testa utlösare för Radartiklarna för distributionsorder är förberedda för upphämtning

Denna utlösare gäller för tredjepartsdistributioner, inte för manuella distributionshändelser. Om du vill testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren, kontakta din tredjeparts distributionstjänst för att ta reda på hur du lägger en testorder.

API-uppgifter

Utlösaren Radartiklarna för distributionsorder är förberedda för upphämtning gör att åtgärder kan vidtas med Order Graphql API-objekt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis