Kunden överger kassan

Utlösaren Kunden överger kassan startar ett arbetsflöde när en kund överger kassan.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Kunden överger kassan.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en kundtagg när en kund överger kassan

I det här exempelarbetsflödet läggs en tagg till i kundprofilen när en kund överger kassan.

Testa utlösaren Kunden överger kassan

Testa ett arbetsflöde som startar med den här utlösaren. Besök din webbshop som om du lägger en testorder. När du har angett dina kassauppgifter lämnar du sidan istället för att slutföra transaktionen.

API-detaljer

Utlösaren Kunden överger kassan gör det möjligt att vidta åtgärder med följande GraphQL API-objekt:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis