Arbetsflödesfel inträffade

Utlösaren Arbetsflödesfel inträffade startar ett arbetsflöde när arbetsflöden misslyckas under körningen.

Utlösaren är utformad för att endast köras en gång per arbetsflödesversion inom 30 dagar. Om ett arbetsflöde exempelvis misslyckas 10 gånger på en dag kommer utlösaren bara att köras en gång. Om arbetsflödet redigeras och misslyckas igen kommer utlösaren att köras igen. Ett andra meddelande skickas om arbetsflödet misslyckas en gång i februari och sedan igen i april (mer än 30 dagar).

Fält

Utlösaren Arbetsflödesfel inträffade innehåller följande fält, som kan användas i villkor och åtgärder, och för att få data i arbetsflödet:

Fält i utlösaren Arbetsflödesfel inträffade.
Fält Beskrivning
Arbetsflödes-ID ID för det misslyckade arbetsflödet.
ID för arbetsflödeskörning ID för den misslyckade körningen.
Namn på arbetsflöde Namnet på det misslyckade arbetsflödet.
Shopify-domän Butikens .myshopify.com domännamn.
URL för arbetsflödeskörning URL till sidan för misslyckad arbetsflödeskörning.
URL för arbetsflöde URL till sammanfattningssidan för det misslyckade arbetsflödet.
Arbetsflödesversion Versionen för det misslyckade arbetsflödet.

För att bygga en länk till körningen av arbetsflödet kan du använda de variabler som tillhandahålls så här: https://{{shopDomain}}/admin/apps/flow/web/overview/activity/{{workflowRunId}}

Testa utlösaren Arbetsflödesfel inträffade

Du kan testa ett arbetsflöde med aviseringar som börjar med den här utlösaren genom att skapa och utlösa ett testarbetsflöde som konsekvent stöter på fel. Så länge som det misslyckade arbetsflödet slutförs bör arbetsflödet med aviseringar utlösas automatiskt. Du kan testa aviseringsarbetsflödet igen genom att antingen skapa ett nytt arbetsflöde som inte fungerar eller redigera det befintliga. När du är säker på att arbetsflödet fungerar som avsett tar du bort testarbetsflödet.

Åtgärder

Alla åtgärder som inte kräver data kan användas med utlösaren Arbetsflödesfel inträffade. Dessa inkluderar:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när ett arbetsflöde stöter på ett fel

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis