Order skapad

Utlösaren "Order skapad" startar ett arbetsflöde när en kund lägger en order eller när ett orderutkast markeras som betalt och konverteras till en order.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Order skapad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som uppdaterar en kundanteckning när en order skapas

I det här exempelarbetsflödet uppdateras en kundanteckning när den kunden skapar en ny order.

Testa utlösaren för skapad order

Skapa en testorder via skyltfönstret eller acceptera betalning för ett orderutkast för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren "Order skapad" kan åtgärder vidtas med "Order Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis