Lägg till ordertaggar

Åtgärden Lägg till ordertaggar lägger till en tagg till order som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Lägg till ordertaggar innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Lägg till ordertaggar.
Fält Beskrivning
Taggar Taggarna som ska läggas till i en order. Taggar är skiftlägeskänsliga. Gör något av följande för att lägga till flera taggar:
  • Ange varje tagg separat genom att skriva taggen och sedan trycka på entertangenten.
  • Ange flera taggar genom att separera dem med kommatecken. Mellanslag mellan kommatecken tas bort.

    Till exempel, om du anger tagg1,tagg2,tagg3 och sedan trycker på entertangenten blir det tagg1,tagg2,tagg3 som först visas i åtgärden. När åtgärden genomförs, läggs tre separata taggar till: tagg1, tagg2 och tagg3.

Utlösare

Åtgärden Lägg till ordertaggar har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Order-ID (eller order.id) identifierar ordern där du ska lägga till taggar. Order-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Lägg till ordertaggar kan användas i arbetsflöden som börjar med utlösare som innehåller orderdata, till exempel:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en tagg när en order är 100 dollar eller mer

I det här arbetsflödet läggs contest_entry till i alla ordrar med ett totalpris på 100,00 eller mer.

API-detaljer

Granska tagsAdd-mutationen för mer information.

Vanliga problem

Flow uppger att en tagg har lagts till men taggen inte är tillgänglig i administratören.

Orsak: En app (oftast) eller administratörsanvändare har skrivit över taggen. Det händer eftersom många appar använder samma händelser som Flow, till exempel Order skapad. Flow avslutas ofta först, och sedan gör andra appar ändringar som inte tar hänsyn till de nya taggarna.

Lösning: Den bästa lösningen skulle vara att appen har en åtgärd i Flow som du kan anropa efter Flow-körningar. Om en sådan åtgärd inte är tillgänglig bör du kontakta apputvecklarna och fråga dem hur du undviker att skriva över dina taggar. Om du inte kan lösa problemet med appen kan du försöka infoga ett väntesteg i Flow så att taggarna läggs till senare i Flow.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis