Uppdatera metafält för produkt

Åtgärden Uppdatera produkt-metafält lägger till ett metafält till produkten som utlöser arbetsflödet eller uppdaterar ett befintligt metafält för den produkten.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Uppdatera produkt-metafält innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Uppdatera produkt-metafält.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andra metafält.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.
Värde Krävs. Värdet är den informations som ska sparas i metafältet. Värdet sparas alltid som en sträng, oavsett typ av metafält.
Typ Datatyp för metafältets värde.

Utlösare

Åtgärden Uppdatera produkt-metafält har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Produkt-ID identifierar den produkt som ska lägga till ett metafält. Produkt-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Uppdatera produkt-metafält kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till ett metafält för produkt när en produkt läggs till i butiken

I det här exempelarbetsflödet läggs ett produktmetafält till för alla produkter när de läggs till i butiken.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis