Uppdatera utkast till ordernotering

Åtgärden uppdatera orderanteckningsutkast uppdaterar anteckningarna på ett orderutkastssida för ordern som utlöser arbetsflödet.

När du skapar en order från ett orderutkast överförs orderutkastets anteckningar och läggs till som orderanteckningar.

På den här sidan

Fält

Åtgärden uppdatera orderanteckningsutkast innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Uppdatera orderanteckningsutkast.
Fält Beskrivning
Observera Anteckningen som ska tillämpas på orderutkastet.

Utlösare

Åtgärden Uppdatera anteckning för orderutkast har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Orderutkast-ID identifierar orderutkastet som ska uppdateras. Orderutkast-ID är inställd som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Uppdatera anteckning för orderutkast kan användas i arbetsflöden som startar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en anteckning i ett orderutkast när det skapas

I det här arbetsflödet läggs en anteckning till för alla nyskapade orderutkast.

API-uppgifter

För mer information, granska mutationen draftOrderUpdate.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis