อัปเดตบันทึกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

การดำเนินการอัปเดตหมายเหตุของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะอัปเดตหมายเหตุบนหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่เริ่มต้นขั้นตอนการทำงานดังกล่าว

เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน บันทึกของคำสั่งซื้อดังกล่าวจะติดไปด้วย และจะถูกเพิ่มเป็นบันทึกคำสั่งซื้อ

ช่อง

การดำเนินการอัปเดตหมายเหตุของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินมีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการอัปเดตหมายเหตุของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
ช่อง คำอธิบาย
หมายเหตุ หมายเหตุที่จะใช้กับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

ทริกเกอร์

การดำเนินการอัปเดตบันทึกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินมีช่องที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป โดยช่องดังกล่าว คือ ID คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ซึ่งจะระบุคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่จะอัปเดต ID คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถใช้การดำเนินการอัปเดตบันทึกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเมื่อมีการสร้างหมายเหตุขึ้น

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะเพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยน draftOrderUpdate

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี